Kriminalvården logotyp

Biträdande övervakaren ger stöd till dömda

19 november 2020

Kjell Johansson i Lycksele är biträdande övervakare, det som tidigare kallades lekmannaövervakare. Biträdande övervakare är människor ute i samhället som engagerar sig för att vara en förebild och ett stöd för en dömd person. De kompletterar frivårdens personal.

En äldre man med keps med grönska i bakgrunden. Foto.

Kjell Johansson.

Kjell Johansson har haft övervakaruppdraget för Kriminalvården i många år. Han säger att om alla runt den dömde sysslar med droger och brottslighet är det väldigt svårt för personen att få någon rätsida på sitt liv. Som biträdande övervakare kan han visa på alternativ genom sitt sätt att vara.

Så ett frö

– Jag har haft killar med väldigt dysfunktionellt umgänge. Då är övervakaren viktig, men det är inte alltid så lätt att hjälpa till där. Familj och vänner är ofta det viktigaste man har, och om jag pratar illa om familjen kanske han helt slutar lyssna på mig. Jag får ta det försiktigt och så frön till förändring.

Andra personer som Kjell varit övervakare för, har haft väldigt liten förankring i samhället. Där kan en biträdande övervakare vara guld värd. För den som inte alls vet hur saker funkar kan det vara viktigt att få hjälp att söka ett jobb, köpa ett busskort eller fixa en hemförsäkring.

– Det finns personer som inte alls vill vara kriminella, men de vet inte vad som förväntas av dem i samhället.

Det kan exempelvis handla om personer som är nya i Sverige, eller har en lindrig funktionsnedsättning.

Hjälpa den dömde tillbaka

Att dömas för vissa brott kan innebära att man blir brännmärkt i samhället. Familj och vänner vänder sig ifrån en, eller så iso­lerar man sig självmant, av skam över det brott man begått. Den biträdande övervakaren ska inte döma, utan hjälpa den dömde tillbaka.

– Jag tycker att min uppgift är att försöka hitta personer­nas största bekymmer och försöka komma med lösningar. Den som blivit isolerad kan behöva hjälp att hitta jobb och bostad på en annan ort.

– Det kan också vara viktigt att jag bara fungerar som ett bollplank, även kring sådant som inte har med brott och straff att göra, enligt Kjell Johansson.

– Jag lägger ner ganska mycket tid på uppdragen. Ibland går det illa för personerna och då är det jobbigt. Vissa har återkommit till mig och bett om hjälp, om de börjar få pro­blem, ibland efter flera år. Det känns positivt att de minns mig och jag hjälper till om jag kan. Ibland kommer folk på rätt köl också, och det känns otroligt inspirerande, avslutar Kjell Johansson.

Vill du också göra en viktig insats?

Alla som vill kan ansöka om att bli biträdande övervakare.  Här kan du läsa mer om  uppdraget som biträdande övervakare.