Kriminalvården logotyp

Kvälls- och helgjobb löser sängbristen

16 november 2020

Det behövs nya sängar för att snabbt kunna utöka antalet platser. Produktionen på anstalten Kumla löser det genom att även arbeta kvällar och helger.

Sängbottnar till våningssängar fotade i industrin på anstalten Kumla.

Blivande våningssängar i träindustrin på anstalten Kumla.

På uppmaning av den nationella beläggningsstaben har alla regioner gjort en översyn av möjligheten att öppna nya platser i nuvarande lokaler, antingen genom dubbelbeläggning i befintliga bostadsrum eller genom att använda utrymmen som i dag inte används som bostadsrum. Inventeringen visar att det inom ett par månader skulle vara möjligt att öppna runt 200 nya platser.

För att kunna göra det behövs det bland annat snabb leverans av nya våningssängar till verksamhetsställena. Sängarna tillverkas i arbetsdriften på anstalterna Fosie, Beateberg och Kumla och produktionen går för högtryck.

Öka produktionstakten

Kumla har ställt om arbetet i verkstäderna för att öka produktionstakten.

Porträttbild på man i kriminalvårdskläder.

Mikael Schyrman.

– När sängbristen blev akut var vi redan fulltecknade. Om vi skulle öka tillverkningen behövde vi säga nej till någon annan. Då gjorde jag helt enkelt så att jag drog ihop alla produktionsledare och brainstormade. Alla gav sig sjutton på att vi skulle ordna det, berättar Mikael Schyrman, kriminalvårdsinspektör på anstalten Kumla.

Lösningen blev att utöver de ordinarie dagpassen börja köra kvälls- och helgjobb i några av verkstäderna. Utöver snabbare produktion skapar det också mer sysselsättning för klienterna.

Ingen brist på arbetskraft

Våningssäng för kriminalvårdsklienter, tillverkad på anstalten Kumla. Foto.

Våningssäng tillverkad på anstalten Kumla.

– Vi fick även hjälp med nya investeringar från huvudkontoret och ytterligare förvaringsutrymmen. Än så länge har vi inte haft någon brist på vilja från varken personal eller intagna, att gå in och jobba på kvällar och helger. Vi har också tagit hjälp av anstalterna Tidaholm och Karlskoga, säger Mikael Schyrman.

Som situationen ser ut nu kommer produktionen på Kumla att klara uppdraget att leverera 200 sängar senast 15 januari.

– Nu ser läget väldigt bra ut. Jag har hållit på i 35 år och har aldrig varit med om sådant tryck. När alla är med och jobbar mot samma mål blir det drag, säger Mikael Schyrman.

Fakta/Produktion av cellinredning

Våningssäng för kriminalvårdsklienter, tillverkad på anstalten Fosie. Foto.

Våningssäng tillverkad på anstalten Fosie.

Cellinredning tillverkas i arbetsdriften på anstalterna Kumla, Tidaholm, Asptuna, Beateberg och Fosie.
Enligt säkerhetskraven ska sängarna inte gå att ta isär. De ska dessutom skruvas fast i golv och väggar samt ha brandklassade madrasser.
I vanliga fall ligger Krimprods totala kapacitet på 700 cellinredningar per år. Utöver säng ingår då även skrivbord, garderob och bokhylla.