Kriminalvården logotyp

I filmen får du en rundtur i Kriminalvårdens första typhus, som finns på Skenäsanstalten. Kommande typhus kan skilja sig lite åt mellan olika anstalter, beroende på vad de ska användas till och vilken säkerhetsnivå som krävs.

Anstalterna Sörbyn och Västervik kan växa med typhus

25 november 2020

Sedan det första typhuset invigdes på anstalten Skenäs i våras har Kriminalvården undersökt vilka fler anstalter som kan vara aktuella för den formen av bostadshus. Nu ska förutsättningarna för två typhus på anstalten Sörbyn och ett på anstalten Västervik utredas. Totalt skulle det kunna ge 144 nya platser.

Kriminalvården har beslutat att inleda två parallella förstudier, som ska utreda förutsättningarna för att bygga så kallade typhus på de bägge anstalterna. På Sörbyn handlar det om två hus som skulle ge 96 nya anstaltsplatser, samt om att göra nödvändiga lokalanpassningar. Den förstudien ska vara klar senast 31 mars 2021.

Utbyggnad redan på gång

På anstalten Västervik ska förstudien undersöka förutsättningarna för att uppföra ett typhus med 48 nya platser. Det uppdraget ska redovisas senast 18 december i år.

En kapacitetsutökning av Västerviksanstalten pågår redan. Anstalten är sliten och behöver renoveras, samtidigt som en ytterligare utbyggnad är på gång.

Kan få 351 platser totalt

Statusen just nu är att ett hyresavtal är klart och att grundläggningen för nyproduktion av vissa delar har påbörjats, medan det i andra delar pågår projektering. Målet med detta är att komma upp i 303 platser lagom till januari 2024.

Om dessutom typhuset blir verklighet så är utgångspunkten att detta ska stå klart under år 2023, vilket skulle innebära att anstalten har hela 351 platser inom några år.

Om Kriminalvårdens typhus

Kriminalvården har tillsammans med fastighetsbolaget Specialfastigheter utvecklat en standardiserad byggnadstyp, ett så kallat typhus, som ska fungera som modell för kommande anstaltshus inom Kriminalvården. Det första i sitt slag finns i Skenäs utanför Norrköping och invigdes i maj 2020 (se filmen ovan).

Genom att använda samma ritningar och dra nytta av tidigare erfarenheter i byggprocessen blir det kostnadseffektivt och produktionstiden kommer att kunna kortas för varje hus som uppförs runt om i landet. Inredningen i huset är till stora delar producerad av intagna i Kriminalvården.

Om anstalterna Sörbyn och Västervik:

Anstalten Sörbyn är en anstalt söder om Umeå med 40 platser i säkerhetsklass 3, med sysselsättning inom bland annat djurskötsel och jordbruk.

Anstalten Västervik är en anstalt med 255 platser i säkerhetsklass 2, med sysselsättning inom bland annat verkstad.