Kriminalvården logotyp

Sluta skjut passar i fler städer

18 november 2020

Sluta skjut är en strategi som passar i fler svenska städer. Det har Malmö universitet kommit fram till efter en utvärdering av pilotprojektet i Malmö, där Polisen, Kriminalvården och kommunen samarbetar för att minska det dödliga våldet.

– Det känns väldigt bra att få den här bekräftelsen på att Sluta skjut även passar våra svenska förhållanden. Metoden är ett kraftfullt redskap där frivårdens kompetens och kunnande kan användas på ett bra sätt. Arbetsmetoden passar väl in i vårt arbete. En viktig effekt är också att samarbetet med polisen nu löper så smidigt. Vi har våra olika ansvarsområden, men arbetar ändå tydligt tillsammans, säger Petra Tullgren, chef för frivården i Malmö.

Sluta skjut bygger på den amerikanska metoden Group Violence Intervention (GVI), som handlar om att samhället tillsammans gör riktade insatser mot de individer som driver på våldsbrotten i ett visst område. Brottsförebyggande rådet (Brå) initierade metoden i Sverige, och det är också på Brås uppdrag som projektet nu utvärderats av Malmö universitet.

– Vår slutsats är att det går att implementera den amerikanska GVI-strategin i en svensk kontext. Men slutsatsen är också att de städer och kommuner som vill implementera strategin måste ta till sig av de lärdomar som kan dras från pilotprojektet, säger Anna-Karin Ivert, biträdande professor i kriminologi vid Malmö universitet.

I början av nästa år kommer också en utvärdering av vilken effekt Sluta skjut har haft på skjutningarna och det dödliga våldet i Malmö.

Läs mer om utvärderingen på Brås webbplats.