Kriminalvården logotyp
Två gråklädda personer står med ryggen till mot kameran och sköter om röda och vita pelargoner i ett växthus. Foto.
Den nya utbildningen i växthusodling genomförs i samarbete med Arbetsförmedlingen.

Utbildning ger jobbchans

26 november 2020

I fem och en halv månad har intagna på anstalten Ystad gått en arbetsmarknadsutbildning som heter ”växthusodling”. Efter frigivning ska de kunna jobba inom trädgårdsbranschen.

– De får kunskaper om odling av grönsaker och andra växter i växthus och på friland. Allt från växternas biologi och växtmil­jöer till försäljning och kommu­nikation, berättar kriminalvårdsinspektör Li Åkesson.

Varje förmiddag träffar delta­garna kursledaren från utbild­ningsföretaget, och Li Åkesson säger att det går riktigt bra.

– Att varva teori och praktik, och ta in mycket av teorin ge­nom att arbeta i verksamheten, passar många av våra klienter. Flera har svår adhd-problematik, men har ändå lyckats med det här.

– Det stärker deras självför­troende. De känner: ”Jag klarar detta, jag kanske klarar fler saker.”

Tacksamma för chansen

Utbildningens första omgång hade plats för sex personer, men det var 23 som anmälde intresse.

– Det finns vissa grundkrav: de som börjar ska ha tid att fullfölja utbild­ningen, de ska kunna kommu­nicera på svens­ka och får inte ha utvisning i domen.

– Så deltagar­na kan inte ha för kort verk­ställighet, men vi prioriterar inte den som har för lång verkställig­het kvar heller. Det är ingen idé att få en yrkesutbildning nu, om du ska ut om arton år, förklarar Li Åkesson.

Hon påtalar också att det inte finns lika många arbetsmark­nadsutbildningar på kvinnoan­stalter som det finns för män. 

Varför har utbildningen inte funnits tidigare?

– Det var ett bra tag sen vi hade fungerande växthusodling, det prioriterades bort för mer än 15 år sedan. Men nu har vi renoverat. Och så har vi gjort en upphandling enligt konstens alla regler, det tar sin tid. Nu är vi glada att allt är på plats!

Vad säger kursdeltagarna?

– De är så stolta! De är också tacksamma för att ha fått den här chansen. Att de kan få komma ut på arbetsmarkna­den och ha en utbildning med sig. De är tacksamma på ett sätt som jag inte har upplevt tidigare.

Knutet till jobbmöjlighet

– Det har också positiv effekt på avdelningen. Tjejerna har växt som människor och sprider stämningen vidare. Det har varit lugnande för hela anstalten.

Tror ni att kursdeltagarna kan få jobb sedan?

– Ja det är därför vi har dragit igång. Vi har ett bra samarbete med Arbetsförmedlingen och har haft förmånen att ha samma person knuten till oss i flera år. Utbildningen föregås av analysen att det finns ett behov på arbets­marknaden. Det här är inte för att det bara ska vara trevligt och mysigt, utan är knutet till tjejernas möjlighet att få jobb.

Fotnot: Efter att reportaget skrevs för personaltidningen Omkrim har de sex deltagarna avslutat utbildningen med betyg Väl godkänt. Fem nya klienter har nu påbörjat trädgårdsutbildningen.