Kriminalvården logotyp

Ytterligare 66 beredskapsplatser tas fram

24 november 2020

66 ytterligare beredskapsplatser inom Kriminalvården ska öppna så snart som det är möjligt. Det innebär att myndigheten på kort tid fått fram hela 169 nya platser i befintliga lokaler.

De 66 platserna beslutades av generaldirektör Martin Holmgren i måndags. 13 av platserna är häktesplatser (Västervik), medan resterande 53 platser är fördelade mellan åtta av landets anstalter.

De flesta så kallade beredskapsplatserna på anstalt skapas genom att de intagna får dela rum, två och två.

De nya platserna är den andra omgången av beredskapsplatser, som tagits fram efter att alla häkten och anstalter under hösten sett över sina möjligheter att förtäta beläggningen. Den första omgången innehöll 103 platser och beslutades för mindre än två veckor sedan, vilket vi berättat om i en tidigare nyhet.

De flesta av de platserna är redan i bruk. 

Beslut om ytterligare beredskapsplatser är att vänta av generaldirektören inom kort. Samtliga dessa platsbeslut föregås av fackliga förhandlingar och risk- och konsekvensanalyser.

Bakgrund:

Kriminalvården har trångt i både häkten och anstalter. Myndigheten arbetar intensivt med att få fram fler platser på både kort och lång sikt. I september gick man upp i stabsläge för att skynda på framtagandet av mer kortsiktiga platser. Samtidigt planeras och pågår en mängd byggprojekt som ska säkra platssituationen på längre sikt.

Här kan du läsa mer om Kriminalvårdens pågående byggplaner.