Kriminalvården logotyp

Åter tillåtet med besök från civilsamhället

16 oktober 2020

Från den 13 oktober är det åter tillåtet för organisationer i civilsamhället att bedriva verksamhet vid anstalter i säkerhetsklass 1 och 2 samt i häkte.

Det är organisationer som får statsbidrag från Kriminalvården som nu återigen får bedriva sin verksamhet även i anstalter i klass 1 och 2 samt i häkten. En förutsättning för att det ska kunna genomföras är att den lokale kriminalvårdschefen bedömer att besöken kan ske på ett smittskyddsäkert sätt.

- Det är viktigt att poängtera att det här beslutet inte innebär att det nu är fritt fram för besök. Det kommer alltid att behöva göras en lokal bedömning och det är de gällande smittskyddsrutinerna som gäller, säger Helena Nyberg, tf sektionschef på sektionen för behandlingsstöd.

Sedan den 1 oktober 2020 har det varit tillåtet för organisationer som får statsbidrag från Kriminalvården, samt aktörer från frivilliga organisationer i civilsamhället att bedriva sin verksamhet vid anstalt i säkerhetsklass 3.

- Vi vet att det här är mycket efterfrågat ute i verksamheten. Sysselsättning och isoleringsbrytande verksamhet är viktigt, speciellt i den situation vi har nu med hög beläggning, säger Helena Nyberg.

Det nu fattade beslutet är ett steg i den successiva återgången till ordinarie verksamhet.