Kriminalvården logotyp

Modulhus ska ge platser på Rödjan

21 oktober 2020

Anstalten Rödjan utanför Mariestad väntas utöka med omkring 48 klientplatser, genom att placera ett modulhus på anstaltsområdet så snart det går.

Generaldirektör Martin Holmgren väntas besluta om det så kallade modulhuset så snart ett ekonomiskt underlag tagits fram. Redan nu arbetas det för fullt för att lösa frågor om byggnadens placering, bygglov, bemanning, säkerhetsaspekter med mer. I vanliga fall är ledtiden för att få till stånd en modullösning runt ett år för Kriminalvården.

– Vi har en tydlig ambition att korta den tiden rejält. Det är utmanande men möjligt, säger Joakim Righammar, chef för Kriminalvårdens beläggningsstab, som arbetar på alla fronter för att snabbt få fram nya platser.

Modulhus är ett sådant sätt. Sedan tidigare finns beslut om att sex anstalter ska få sådana hus – enligt planen redan nästa år. Rödjan blir därmed den sjunde anstalten, och fler kommer framöver.

Finns det färdiga baracker att tillgå?

– Det finns lokaler som bedöms uppfylla våra krav kring säkerhet, brandskydd och verksamhetsinnehåll i åtminstone säkerhetsklass 3, efter att de setts över och anpassats, säger Joakim Righammar.

För Rödjans del finns även ett så kallat inriktningsbeslut om att utöka anstalten med permanenta hus. Den processen löper på, och påverkas inte av det nu planerade modulhuset, som är av mer tillfällig karaktär för att möta det akuta platsbehovet i myndigheten.

Här är det fler modulhus på gång:

Sedan tidigare finns det beslut om att arbeta mot modullösningar på följande anstalter:

Tillberga, Tygelsjö, Svartsjö och Asptuna: beräknad inflytt första halvåret 2021.
Karlskoga och Hällby: beräknad inflytt andra halvåret 2021.