Kriminalvården logotyp

Besök tillåts i slutna anstalter och häkten

22 oktober 2020

Från 16 november ska anstalter i säkerhetsklass 1 och 2 samt häkten kunna ta emot och genomföra besök till intagna.

– Besöksverksamheten har fungerat väl i anstalter av säkerhetsklass 3 och därför bedömer vi att samtliga anstalter i säkerhetsklass 1 och 2 samt häkten åter ska öppna för besöksverksamhet, säger Lennart Palmgren, direktör för anstalt, häkte och frivård.

– För att minska de negativa följderna av ett frihetsberövande är det av största vikt att intagna får möjlighet att ta emot besök av sina närstående.

För att besök ska kunna genomföras på ett smittskyddssäkert sätt ska de ske i besökslokaler där den intagne och besökaren är placerade på var sin sida av ett plexiglas, med personal som kontrollerar att närkontakt inte sker. Med hänsyn till de resurser som krävs för att genomföra kontrollerade besök ska närstående besökare prioriteras.

Barn som är 12 år eller yngre tillåts ha närkontakt med den intagne.

För det fall risken för smittspridning i samhället skulle förvärras eller om Folkhälsomyndigheten meddelar nya rekommendationer som talar emot beslutet kommer detta att omprövas och eventuellt ändras.

Besöksbokningar tas emot från 9 november.

Bakgrund

I början av mars 2020 togs ett beslut om att stoppa fysiska besök på alla svenska anstalter och häkten. Orsaken var att minska risken för spridning av coronaviruset och att skydda de intagna från att bli sjuka i covid-19.

Under hösten 2020 har den snabba spridningen av covid-19 avtagit. I takt med det har också Kriminalvården lättat på reglerna kring besök.