Kriminalvården logotyp
Exteriör från anstalten Sagsjön. Foto.
Sagsjöns lokaler har gjort sitt och nya ska uppföras, med byggstart nästa år.

Byggstart på anstalten Sagsjön i vår

15 oktober 2020

Kvinnoanstalten Sagsjön utanför Göteborg ska byggas ut från 35 till 77 platser. Planen är att bygget ska vara klart 1 januari 2024.

Dagens anstaltsbyggnader ska rivas och två nya byggnader på totalt 8 000 kvadratmeter i tre plan ska uppföras. Anstalten Sagsjön kommer precis som idag att ha säkerhetsklass 2 och 3, där klass två är den högsta för kvinnor. Det blir 44 platser i klass 2 och 33 platser i klass 3. Ett tiotal nya kriminalvårdare väntas behöva rekryteras när verksamheten växer.

Fokus på kvinnors behov

– Jag är glad över att vi får moderna och verksamhetsanpassade lokaler. Det är särskilt glädjande att vi nu får bygga anstaltsplatser med fokus på kvinnors särskilda behov, säger Katarina Nordin Scott, kriminalvårdschef på anstalten Sagsjön.

Under byggtiden kommer anstaltens nuvarande 14 klass 2-platser att hållas öppna, medan det på klass 3-sidan är 9 av 21 platser som kan hållas öppna.

Fler platser än i en tidigare plan

Sagsjön ingick i dåvarande generaldirektör Nils Öbergs beslut från 2016, om att inleda en rad lokalförsörjningsprocesser vid anstalter och häkten. För ett par år sedan var planen att bygga ut anstalten till 55 platser, men under resans gång har platserna utökats till 77 på grund av Kriminalvårdens ansträngda beläggningsläge.

Tidigare oenighet kring kommande hyresvillkor mellan Kriminalvården och fastighetsägaren Specialfastigheter satte processen på paus en tid. Nu är man överens och förhandlingar om hyresavtalet pågår.

Byggstarten är beräknad till april 2021 och planerad inflyttning är 1 januari 2024.