Kriminalvården logotyp

Krisledningsstaben ska få fram akuta platser

2 oktober 2020

Kriminalvården har gått upp i stabsläge för att reda ut den akuta platsbristen. Stabens uppdrag är att driva på arbetet med att skapa fler platser i anstalter och häkten inom de närmaste två åren.

En man med kort hår, vit skjorta och hängslen sitter på en stol och tittar in i kameran. Foto.

Joakim Righammar leder stabsarbetet.

I förra veckan beslutade Kriminalvårdens generaldirektör att myndigheten behövde gå upp i stabsläge, för att hantera den allvarliga situation som riskerar att påverka grunduppdraget. Här kan du läsa en nyhet om det.

Joakim Righammar är chef för den nyinrättade krisledningsstaben, som framför allt ska arbeta med platsbristen och kapacitetsutökningen på kort sikt. Genom att arbeta i stabsform får man kortare beslutsvägar, ökade befogenheter och koncentrerade resurser. 

Ambitionen är att få fram 350 nya platser i anstalter och häkten inom två år.

Skynda på att platser kan tas i bruk 

– Mycket har gjorts det senaste året, både med att få fram tillfälliga platser och med att påbörja byggen av permanenta så kallade typhus på flera anstalter. Men det räcker inte, utan vi måste göra ännu mer för att lösa den akuta situationen, säger Joakim Righammar.

Staben ska skynda på att redan beslutade utökningar av platser tas i drift.

– Det handlar bland annat om olika modullösningar, det vill säga baracker, på flera anstalter. Många byggprojekt är redan påbörjade, men vi ska vara med och se till att alla delar verkligen tar fart, säger Joakim Righammar.

Leta efter nya möjliga platser

Staben ska även identifiera och förbereda beslut om att skapa ytterligare platser.

– Det kan till exempel handla om att se vid vilka anstalter som ytterligare modullösningar skulle kunna vara möjliga, om vi snabbt kan komma in i nya externa lokaler och hur snabbt vi kan få upp nya typhus.  

Ytterligare en uppgift blir att se över interna processer, i syfte att minska platsbehovet i anstalt.

– Här har myndigheten redan påbörjat diskussionerna kring att öka andelen klienter som får intensivövervakning (med fotboja, reds. anm.) och särskilda utslussningsåtgärder, men min bedömning är att det mot bakgrund av beläggningssituationen går att göra mer.

Grunduppdraget kraftigt utmanat

Platssituationen inom Kriminalvårdens anstalter och häkten har varit ansträngd en längre tid och inget tyder på en lättnad – tvärtom. Situationen måste lösas på både kort och lång sikt, annars är Kriminalvårdens grunduppdrag hotat, säger generaldirektör Martin Holmgren, som nyligen skrev en debattartikel om detta på DN Debatt.

– Samtliga delar av vårt grunduppdrag utmanas just nu kraftigt som en följd av platsbristen. Det handlar om möjligheten att minska återfall i brott, att upprätthålla säkerheten samt den faktiska förmågan att ta emot alla misstänkta och dömda, säger Martin Holmgren.

Här hittar du information om den aktuella platssituationen.