Kriminalvården logotyp
Röda och gröna plasthus från spelet Monopol utplacerade på en enkel planskiss. Foto.
Framtidens kriminalvårdsanläggning, i Monopolform.

Nya anläggningen i Trelleborg tar form

21 oktober 2020

Nyligen samlades fyra herrar med gedigen kriminalvårdserfarenhet. Deras uppgift var att workshopa fram en planskiss över hur byggnaderna i den kommande kriminalvårdsanläggningen i Trelleborg ska placeras på detaljplanen.

– Det är Trelleborgs kommun som efterfrågat en planskiss från oss i deras arbete med den nya detaljplanen, berättar byggets projektledare Nils Lamartine.

Tillsammans med ett par verksamhetsexperter och chefen för Kriminalvårdens sektion för fastighetsprojekt tog han sig an uppgiften med hjälp av Monopolhus. Förutsättningarna var goda, med en gemensam kriminalvårdserfarenhet på närmare 130 år. Resultatet ser ni på bilden ovan.

Detaljplanearbete pågår

– Med jobbet som vi gjort i dag som grund så ska vi nu avropa en arkitekt för framtagning av en planskiss och samverkan med kommunens planarkitekt, berättar Nils Lamartine.

Sedan Kriminalvården tecknade en avsiktsförklaring med Trelleborgs kommun i somras, om att etablera en ny kriminalvårdsanläggning i Trelleborg, har arbetet fortsatt hos både Kriminalvården och kommunen. Just nu pågår detaljplanearbetet som kommunen ansvarar för, men för att inte tappa fart i processen är det viktigt att Kriminalvården snabbt kan svara på frågor och ge underlag när kommunen begär det.

Samarbete med Trelleborgs kommun

– Sedan ska detaljplanen samrådas och granskas. Det kan ta ett år, så kommunens utgångspunkt är att den kan beslutas hösten 2021, och de räknar även med att den sedan kommer att överklagas, säger Nils Lamartine.

Tillsammans med Trelleborgs kommun har Kriminalvården startat gemensamma styr- och arbetsgrupper som nu träffas regelbundet. Inom Kriminalvården startas det nu interna styr- och arbetsgrupper för att påbörja arbetet med att beskriva den kommande verksamheten, och med att ta fram underlag inför upphandlingen av en fastighetsägare.

Läs mer om en ny kriminalvårdsanläggning i Trelleborg