Kriminalvården logotyp
Exteriör av Tidaholmsanstalten. Foto.
Tidaholmsanstalten idag. Anstalten byggdes på 1950-talet och lokalerna är slitna.

Så blir nya Tidaholmsanstalten

14 oktober 2020

Klass 1-anstalten Tidaholm ska byggas upp på nytt, preliminärt till år 2025. Anstalten ska få nya bostads- och sysselsättningshus uppförda enligt Kriminalvårdens nya typhuskoncept, vara byggd i säkerhetsklass 1 och ha uppemot 250 platser. De flesta av dagens byggnader ska rivas vartefter.

Magnus Östlund, kriminalvårdschef på Tidaholmsanstalten. Foto.

Magnus Östlund.

Så ser planen ut för den gamla 50-talsanstalten Tidaholm i Västergötland, enligt det inriktningsbeslut som anstalts- och häktesdirektör Lennart Palmgren tog i tisdags.

– Det är ett jätteefterlängtat besked för orten Tidaholm där Kriminalvården är en viktig arbetsgivare – men framför allt för oss som är anställda på anstalten. De gamla slitna lokalerna från 50-talet är inte ändamålsenliga idag, säger klass 1-anstaltens chef Magnus Östlund.

– Det här ger oss möjlighet att bedriva en ännu säkrare, modernare och effektivare kriminalvård framöver. Det innebär också att vi får en mycket bättre arbetsmiljö och blir en attraktivare arbetsplats.

Kortare byggtid med typhus

I somras togs nya tag kring den förstudie som tidigare gjorts kring anstaltens framtida inriktning. Man ville jämföra kostnader och byggtid kring att bygga i säkerhetsklass 1 eller 2 respektive med typhus eller andra husmodeller.

– Vi landade i att det både blir lägre byggkostnader och snabbare genomförande om man väljer typhuslösningen, och att skillnaden mellan att bygga för säkerhetsklass 1 eller klass 2 är relativt liten i detta skede. En pilot med de nya typhusen genomförs nu på Skänningeanstalten och utifrån det ser vi att byggtiden kan kortas. Det blir också billigare att bygga i klass 1, och vid behov klassa ner till klass 2, än att göra tvärtom, säger  Christoffer Sunesson, chef på projektsektionen på Kriminalvårdens fastighetsenhet.

"Vi får Sveriges modernaste anstalt"

De första nya byggnaderna ska uppföras utanför nuvarande anstaltsmur. Tack vare det ska hela byggnationen kunna genomföras utan att dra ner på verksamheten. Kvar av dagens byggnader blir bara industrilokalerna. Följande nya byggnader planeras:

  • Fem bostadshus
  • Två sysselsättningshus 
  • En ny byggnad för inpasseringskontroll och administration
  • En bevakningscentral
  • En omlastningscentral
  • Ett nytt centralkök

Nu går arbetet in i planeringsfasen. Uppskattningen är att anstalten kan stå färdig i början av 2025, förutsatt att inga större hinder infaller.

– Mycket kan ju hända, men jag känner inte till några sådana hinder idag. Medborgarna i Tidaholm är måna om att anstalten och Kriminalvården som arbetsgivare finns kvar och utvecklas. Vi kommer att ha Sveriges modernaste anstalt när den står klar, säger kriminalvådschef Magnus Östlund nöjt.