Kriminalvården logotyp

Yngre barn slipper skärm vid besök

21 oktober 2020

Från den 2 november tillåts barn som är 12 år eller yngre att ha närkontakt med anhöriga vid besök.

Sedan första oktober har barn tillåtits besöka anhöriga i klass 3. De första veckorna har samma förutsättningar gällt för barn som för vuxna, det vill säga barnet har varit tvunget att hålla sig bakom den plastskärm, som avskiljer besökaren från den intagna.

Nu tas nästa steg och barn upp till och med 12 år tillåts gå runt det fysiska smittskyddet. Beslutet tas för att underlätta för yngre barn och anhöriga att ha kontakt med varandra.

Besök på barnets villkor​

Kriminalvården gör bedömningen att risken för smitta från ett symptomfritt barn till vuxen är mycket liten, i synnerhet om barnet är under tretton år. Bedömningen görs utifrån Folkhälsomyndighetens kunskapssammanställning om covid-19 hos barn och ungdomar och studier kring antikroppar hos barn bland annat.

Maya Wolinder Lind, senior handläggare på avdelningen för anstalt, häkte och frivård är positiv till att Kriminalvården nu tar detta steg. Antalet besök med yngre barn har hittills varit lågt, delvis på grund av kravet att även små barn måste hållas bakom en skärm.

-Men kontakten måste ske på barnets villkor. Det är givetvis frivilligt för barnet om man vill vara nära eller inte. Besökssituationen, när den medföljande vuxna måste sitta kvar bakom plastskärmen, är speciell. Det gör barnperspektivet om möjligt ännu viktigare att ta hänsyn till, säger Maya Wolinder Lind.

Måste vara frisk

Hon poängterar också att är viktigt att det besökande barnet är fullt friskt. Det blir extra viktigt för den som tar emot besöksbokningen att upplysa om det.

Maya Wolinder Lind vill också påminna om möjligheten att använda videosamtal för att hålla kontakt med barn. De kan vara ett komplement till besök, men också ett sätt att hålla kontakten när besök inte är möjligt.

Beslutet gäller från den 2 november.