Kriminalvården logotyp
En man och ett barn sitter mittemot varandra med en plastskärm mellan sig. Illustration.
Plastskärmar mellan besökande och intagna ska användas också vid barnbesök för att skydda mot coronasmitta.

Barn får åter besöka intagna i klass tre-anstalter

29 september 2020

Från och med 1 oktober får barn åter möjlighet att besöka intagna i anstalter av säkerhetsklass tre. Plastskärmar mellan besökande och intagna ska användas också vid barnbesök för att skydda mot coronasmitta.

– ​Det är viktigt att vi ger barn möjlighet att besöka närstående, även om det blir under speciella former så länge vi har en mycket hög risk för spridning av coronaviruset i samhället, konstaterar Maya Wolinder Lind, som arbetat fram underlaget för beslutet kring barnbesök.

Förutsättningarna för barnbesök har inte varit en helt enkel fråga. Maya Wolinder Lind har inhämtat kunskap från många håll, från den senaste forskningen kring barn och smittspridning till barnombudsmannens rekommendationer.

Osäkert kunskapsläge

Mycket tyder på att barn har en mindre risk för smittsamhet.

– ​Men kunskapsläget just nu är för lågt för att vi med säkerhet ska säga att barn under en viss ålder inte för med sig smitta. Därför kommer vi att ha samma skydd för vuxna som för barn. Men vi följer kunskapsläget och är beredda att komma med reviderade förslag efter hand, säger Maya Wolinder Lind.

Hon konstaterar också att det får stora konsekvenser om vi får in smitta i en anstalt. För att stoppa smittspridningen tvingas många intagna att vara isolerade, den dagliga verksamheten påverkas och intagna i riskgrupp kan bli allvarligt sjuka.

Att barn inte får vara fysiskt nära den intagna komplicerar barnbesöken. Maya Wolinder Lind påpekar att det alltid ska vara barnets behov som styr när det gäller besök.

– ​Det är oerhört viktigt att lyssna på barnet och vad barnet vill. Och att som vuxen vårdnadshavare också göra en bedömning av om det är bättre att hålla kontakt via Skype eller telefon, istället för att göra ett fysiskt besök utifrån de här förutsättningarna.

Riktad information

Ett speciellt informationsmaterial har tagits fram kring barnbesöken, till barn och deras medföljande vuxna. Information inför besök hittar du här.

Parallellt med att barn tillåts komma på besök på klass tre-anstalter utreds också hur Kriminalvården kan  öppna upp för  besök för  både barn och vuxna i häkten samt anstalter i säkerhetsklass ett och två.

Bakgrund

I början av mars 2020 togs ett beslut om att stoppa fysiska besök på alla svenska anstalter och häkten. Orsaken var att minska risken för spridning av coronaviruset och att skydda de intagna från att bli sjuka i covid-19.
Under hösten 2020 har den snabba spridningen av covid-19 avtagit. I takt med det har också Kriminalvården lättat på reglerna kring besök.

Läs mer om lättnader kring besök.