Kriminalvården logotyp

Fler besök tillåts inom Kriminalvården

22 september 2020

Idag tillåter Kriminalvården besök för vuxna i klass 3-anstalter. Från 1 oktober får barn samma möjlighet. Och målet är att i november öppna för besök i häkten och anstalter i klass 1 och 2 igen.

I början av mars 2020 togs ett beslut om att stoppa fysiska besök på alla svenska anstalter och häkten. Orsaken var att minska risken för spridning av coronaviruset och att skydda de intagna från att bli sjuka i covid-19.

Under hösten 2020 har den snabba spridningen av covid-19 avtagit. I takt med det har också Kriminalvården lättat på reglerna kring besök.

Barnbesök i klass 3

1 september öppnades åter klass 3-anstalterna upp för besök av vuxna. Från och med 1 oktober kommer även barn att kunna besöka intagna i klass 3. Och målet är att ta börja ta emot besök i klass 1, 2 och i häkten igen i november.

Men det krävs noggranna avväganden när besöken åter släpps på. Folkhälsomyndigheten bedömer fortfarande risken för spridning av covid-19 i Sverige som mycket hög. Och Kriminalvården har drabbats av några lokala utbrott av covid -19 på anstalter under hösten.

För att minimera risken för smittspridning finns därför en plexiglasskiva mellan den intagna och besökaren. Det gäller tills vidare alla besök.

– Men vi följer kunskapsläget och kommer att reviderar våra regler efter hand, säger Lennart Palmgren, direktör för häkte, anstalt och frivård.

De anvisningar som kommer kring besök på till exempel särskilda boenden, är intressanta för Kriminalvården.

Säker öppning

– Vi följer vad som händer, men vi måste fatta egna beslut utifrån vår speciella verksamhet. Man kan inte jämställa ett besök på ett äldreboende med ett besök på en kriminalvårdsanstalt. Vi har andra hänsyn att ta, som begränsningar i besökslokaler och krav på säkerhet, säger Lennart Palmgren.

Ett utbrott på en anstalt får till exempel stora konsekvenser för både verksamhet och intagna. Det kan innebära att stora delar av verksamheten tvingas stänga under en tid och att intagna måste sitta isolerade. Dessutom finns cirka 600 intagna som tillhör riskgrupper. De utsätts för särskilt stor fara om smittan kommer in.

– Det är mycket viktigt att vi fortsätter att minimerar risken för att få in smitta på våra anstalter och häkten. Vi måste skydda våra intagna från att bli sjuka. Vi vill återgå till normala rutiner för besök, men på ett säkert sätt.