Kriminalvården logotyp

WEBB-TV: Nytt häkte i Kristianstad

18 september 2020

I tv-inslaget berättar bland annat kriminalvårdschef Richard Boström om det nya häktet i Kristianstad.

Nu har Kriminalvården och fastighetsägaren Intea undertecknat de hyresavtal som reglerar det nya häktet och de nya frivårdslokalerna som ska byggas i Kristianstad.

De nya lokalerna beräknas vara klara 2024 och kommer bland annat att rymma 100 häktesplatser i anslutning till det rättscentrum som nu ska börja byggas i Kristianstad. Då hyresavtalen är längre än 6 år ska de även godkännas av regeringen, men en viktig pusselbit föll på plats nu i veckan när Ekonomistyrningsverket, ESV, lämnade sitt yttrande och hyresavtalen därefter undertecknades.

Kriminalvården bedriver redan sedan tidigare häktesverksamhet i Kristianstad. Nuvarande häkte är lokaliserat i samma hus som Polisen och omfattar idag 29 häktesplatser. Men dagens häkte är gammalt, slitet och helt enkelt för litet.

Efterlängtat häkte

– Ett nytt häkte är verkligen efterlängtat. Vi kommer att få lokaler som är anpassade utifrån dagens verksamhet och dessutom ökar vi häkteskapaciteten i södra Sverige, säger Richard Boström, kriminalvårdschef för häktet i Kristianstad och Karlskrona.

Inom Polisen har ett arbete pågått med att skapa ett nytt polishus/rättscenter i Kristianstad sedan ett par år tillbaka. Det här har även påverkat Kriminalvårdens häktesverksamhet eftersom man redan i dag är samlokaliserade med polisen.

För att säkerställa fortsatt häktesverksamhet i Kristianstad med närhet till bland annat Polisen och Åklagarmyndigheten har Kriminalvården därför bedrivit ett arbete som syftat till att skapa nya lokaler i anslutning till det nya polishuset.

Överens om hyresvillkoren

I veckan kom Ekonomistyrningsverkets yttrande på utkasten till hyresavtal, vilket krävs innan regeringen godkänner hyresavtal som är längre än 6 år.  

– Vi kom överens om villkoren i hyresavtalen med hyresvärden Intea innan sommaren men har sedan avvaktat själva undertecknandet till dess vi fått ESV:s yttrande. De påpekande som ESV tagit upp i sitt yttrande har vi kunnat omhänderta på ett bra sätt och vi har därför bedömt att vi nu kan underteckna hyresavtalen även om de är villkorade med att regeringen måste godkänna hyresavtalen, säger Björn Myrberg, ekonomi- och fastighetsdirektör vid Kriminalvården.

Detta innebär att Kriminalvården nu tillsammans med Intea kan fortsätta förberedelsearbetet med exempelvis upphandling av byggentreprenörer för att inte tappa mer tid än nödvändigt.

Välkommet tillskott

Kriminalvårdens nya lokaler bedöms vara klara om cirka fyra år och kommer att bestå av ett nytt häkte med 100 platser men även inrymma nya lokaler för frivården och Kriminalvårdens transportorganisation (Nationella transportenheten, NTE).

Genom de nya lokalerna skapas långsiktiga förutsättningar att bedriva en modern kriminalvård med närhet till andra aktörer i rättskedjan samtidigt som häkteskapaciteten i södra Sverige ökas.

De platser som nu skapas är av stor betydelse i ett läge då beläggningssituationen i både anstalter och häkten är mycket ansträngd samtidigt som bedömningen är att klientinflödet kommer att fortsatt öka kommande år.