Kriminalvården logotyp
Kriminalvårdens webbredaktör bakom en dator.
En tillgänglig webb blir lättare för alla att ta till sig, säger Ellinor Ellehammar, som är webbredaktör och projektledare för arbetet med webbtillgänglighet.

Ökad tillgänglighet på vår webbplats

23 september 2020

Alternativa texter till alla bilder. Textversioner av alla filmer. Tydligare navigering för skärmläsare. Det är några av de förändringar som gjorts för att Kriminalvårdens webbplats ska vara tillgänglig för alla.

För att uppfylla kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service har flera förändringar gjorts på Kriminalvårdens webbplats. Syftet är att öka tillgängligheten för alla användare, oavsett behov och tekniska hjälpmedel.

– Vi har gått igenom sida för sida och bland annat sett till att alla länktexter är tydliga, att alla bilder har alternativa texter och att alla rubriknivåer är korrekta, berättar Ellinor Ellehammar, som är webbredaktör och projektledare för arbetet med webbtillgänglighet.

Erbjuda alternativ

Betydande förändringar har också gjorts på baksidan av webbplatsen, för att innehållet ska bli mer tillgängligt för användarna. Nu är det till exempel möjligt att få innehållet i ett diagram presenterat som en tabell i stället.

– Det handlar om att erbjuda alternativ. Om du har svårt att ta till dig rörlig film, har vi publicerat en textversion. Om du har svårt att läsa texten på en webbsida ska du kunna få den uppläst istället. Om du inte kan använda musen ska du kunna tabba dig fram och tydligt se var på sidan du är, säger Ellinor Ellehammar.

Ett nytt sätt att jobba

Enligt lagen ska befintliga offentliga webbplatser uppfylla tillgänglighetskraven senast den 23 september i år. Arbetet med att tillgängliggöra innehållet kommer att fortsätta även efter det.

– Vi ser inte det här som en checklista som man bockar av och blir klar med. Det här är ett nytt sätt att jobba. Allt som vi gör för extern publicering måste vara tillgängligt för mottagarna. Vi har fortfarande mycket kvar att lära, och har till exempel nyligen börjat jobba med syntolkning i vår videoproduktion efter att ha deltagit i en utbildning, säger Ellinor Ellehammar.

Fakta om tillgänglighetskraven

2016 kom ett EU-direktiv om att offentliga webbplatser ska vara tillgängliga för alla.

Det regleras i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, som trädde i kraft 1 januari 2019. Offentliga aktörers webbplatser och appar omfattas.

Befintliga webbplatser ska uppfylla kraven senast 23 september 2020.

Mobila applikationer ska uppfylla kraven senast 23 juni 2021.

Här kan du läsa Kriminalvårdens tillgänglighetsredogörelse.