Kriminalvården logotyp

Omstöpt utbildning igång

2 september 2020

Se en film om kriminalvårdsutbildningen. (Filmen är inspelad innan pandemin. I höst används skyddsutrustning vid vissa utbildningsmoment.)

 

Utbildningen till kriminalvårdare har återupptagits på Kriminalvårdens kompetenscenter, efter en corona-relaterad paus sedan i mars. Lagom till starten har yrkesutbildningen kortats ner, från 72 till 24 obligatoriska veckor.

De kursdeltagare som fick pausa sin kriminalvårdsutbildning i våras har denna vecka börjat återvända till Kriminalvårdens sex kompetenscenter. Där genomförs en rad försiktighetsåtgärder för att minska risken för spridning av coronaviruset. Det kan du läsa mer om i faktarutan.

Kriminalvården beslutade redan i somras att utbildningen skulle återupptas till hösten, om situationen tillät det. Nu är den alltså igång igen.

– Vi har en verksamhet som kräver bemanning dygnet runt och vi behöver ha grundutbildad personal på plats. Vi kan helt enkelt inte pausa utbildningen mer än vi redan gjort, det skulle vara kritiskt för verksamheten, säger Martin Klaar, som är chef för Kriminalvårdens kompetensförsörjningsenhet.

Behövs tidigare i verksamheten

Under utbildningens nu 24 obligatoriska veckor varvar den blivande kriminalvårdaren mellan teori och övningar på kompetenscenter och skarp tjänstgöring på hens verksamhetsställe, som kan vara en anstalt, ett häkte eller inom Kriminalvårdens transporttjänst. Det man lär sig i teorin ska genast omsättas i praktiken.

– Vi har gjort om och kortat ner utbildningen för att verksamheten behöver ha grundutbildad personal på plats tidigare. Vi började titta på en ny revidering i början av det här året. När sen corona kom och vi tvingades sätta utbildningarna på paus blev det ännu mer angeläget att anpassa formen så snabbt som möjligt, förklarar Lisbeth Fernlöf, chef för kompetenscenter Malmö tillika den som hållit ihop revideringsarbetet.

Valbara kurser utifrån behov

Så sent som 2019 sjösattes en ny kriminalvårdsutbildning, som var rejält omgjord mot tidigare grundutbildning. Den nya versionen var längre, innehöll mer teori samt varvade hela tiden mellan utbildningsperioder på kompetenscenter och i verksamheten. Det upplägget sträckte sig över 72 veckor, vilket visade sig krocka med verksamhetens bemanningsbehov, i en tid när beläggningstrycket ökar på både häkten och anstalter.  

Grundtanken och innehållet är samma som efter den stora omgörningen. Men det utbildningsinnehåll som är väsentligt för alla, oavsett verksamhetsgren, ingår i den första obligatoriska delen. Utbildningsinnehåll som är mer verksamhetsspecifikt blir valbart. Innehåll och tidpunkt för den valbara delen bestäms utifrån verksamhetens behov samt vilken funktion den nya medarbetaren ska ha på arbetsplatsen.

Handledarrollen finns kvar

Vid förra omgörningen infördes även rollen Handledare i arbete, som innebär att varje kursdeltagare ska ha en erfaren kriminalvårdare som bollplank och förebild på verksamhetsstället under utbildningen. Rollen finns kvar, men är mindre omfattande och tydligare.  

Här kan du läsa mer om kriminalvårdsutbildningen.

Så coronaanpassas höstens kriminalvårdsutbildningar:

En kvinna och en man bär en bokhylla. Foto.

Coronaanpassad ommöblering på Kompetenscenter Malmö.

På varje kompetenscenter införs en rad försiktighetsåtgärder, i enlighet med rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, Arbetsmiljöverkets och Skolverket.

  • Tydliga hygienrutiner med exempelvis handsprit-stationer och utökad städfrekvens.
  • Mycket undervisning i halvklass, vissa studieuppgifter på distans, schemaläggning så att olika klasser sällan möts, högertrafik i korridorerna, olika in- och utgångar i föreläsningssalarna när det är möjligt.
  • Lokalerna har möblerats om för att skapa större avstånd. Markeringar visar hur social distansering ska upprätthållas i allmänna utrymmen.
  • Under utbildningens nödvändiga fysiska moment, som nödvärnsträning, ska deltagarna använda skyddsutrustning.
  • Den som har minsta symtom, som skulle kunna bero på covid-19, ska stanna hemma från kompetenscenter. Missad utbildning får tas igen på annat sätt.