Kriminalvården logotyp
Kriminalvårdens generaldirektör iklädd kostym, med en allvarlig min. Foto.
Martin Holmgren tog på måndagen beslut om att Kriminalvården ska gå upp i så kallad krisledningsstab för att hantera platssituationen.

Stabsläge för att hantera platsbristen

22 september 2020

Platsbristen i Kriminalvårdens anstalter och häkten är så allvarlig att den kan försämra myndighetens förmåga att klara sitt uppdrag. För att hantera krisläget tog generaldirektör Martin Holmgren på måndagen beslut om stabsläge.

– Beläggningsläget i Kriminalvården är pressat. Vi står inför en höst där inflödet av intagna riskerar att överstiga vår kapacitet. Vi behöver snabbt få fram fler tillfälliga platser för att hantera det akuta läget, men också öka takten i vår mer långsiktiga kapacitetsutvidgning. För att hantera situationen har vi därför beslutat att gå upp i så kallad krisledningsstab, säger generaldirektör Martin Holmgren.

Kriminalvården har på kort tid öppnat 1 000 platser. Inom tio år ska verksamheten ha vuxit med ytterligare 2 000 nya ordinarie platser. Men Kriminalvården behöver göra ännu mer för att lösa sitt uppdrag, konstaterar Martin Holmgren.

Den stab som nu inrättats ska främst arbeta med platsbristen och kapacitetsutökningen på kort sikt. Ambitionen är att få fram 350 nyinrättade platser.

Fortsatt högt tryck

Beläggningsgraden har varit mycket hög under flera år. Den senaste tiden har beläggningen återkommande legat över 100 procent, både i anstalter och i häkten. Det innebär att så kallade beredskapsplatser, exempelvis dubbelbeläggningar och platser i utrymmen som är menade för annan verksamhet, nu används för att ta emot intagna.

Det finns ingenting som tyder på att trycket på Kriminalvården kommer att minska. Snarare tvärtom. Flera lag- och regeländringar, exempelvis den nya påföljden ungdomsövervakning och planerna på den slopade straffrabatten för unga som begår grova brott, kommer att påverka Kriminalvården ytterligare.

Grunduppdraget hotat

Platsbristen är så akut att grunduppdraget är hotat, konstaterar Martin Holmgren.

– Samtliga delar av vårt grunduppdrag utmanas just nu kraftigt som en följd av platsbristen. Det handlar om möjligheten att minska återfall i brott, att upprätthålla säkerheten samt den faktiska förmågan att ta emot alla misstänkta och dömda.

Att platsbristen riskerar att bidra till att just det återfallsförebyggande arbetet blir lidande, ser Martin Holmgren som mycket allvarligt.

– Det återfallsförebyggande uppdraget är viktigt för tryggheten i samhället i stort och förtjänar att betonas i den kriminalpolitiska debatt som just nu pågår.

Säkerheten utmanas

Han konstaterar också att det finns risker med att upprätthålla ordning och säkerhet när beläggningsläget ser ut som idag. Särskilt bekymmersam är den höga beläggningen i klass 1-anstalter.

– Det måste finnas möjlighet att snabbt kunna separera intagna från varandra och placera dem på andra avdelningar eller anstalter.

Nu krävs en kraftsamling kring beläggningsfrågan, konstaterar Martin Holmgren. Den stab som inrättades på måndagen är en del i det arbetet.

Läs Martin Holmgrens debattartikel om platsbristen på DN debatt.

Här finns information om den aktuella platssituationen.