December

De hedras för insatser i fredens tjänst

14 av Kriminalvårdens medarbetare har i år fått förtjänstmedaljen I fredens tjänst, In servitio pacis, för sina internationella uppdrag för myndighetens räkning. Här berättar två av dem om sina uppdrag.

Generaldirektören besökte Kalmar

Med bara några dagar kvar till jul besökte generaldirektör Martin Holmgren ett kallt och soligt Kalmar. I Kriminalvårdens rekryteringstrailer, uppställd på Stortorget, mötte han media och nyfiken allmänhet. Dagen fortsatte med lunch hos landshövdingen, möte med kommunledningen och ett besök i Sveriges äldsta anstalt.

Han hyllades för hjälteinsats

Hyllningarna ville inte ta slut när Melvin Jakobsson, produktionsledare på anstalten Mariefred, fick ta emot priset som Årets livräddare på Aftonbladets Svenska hjältar-gala. ”Jättehäftigt, jag hade verkligen inte förväntat mig så mycket uppmärksamhet”, säger hjälten själv.

Joy – årets sociala tjänstehund

Terapihunden Joy, som arbetar tillsammans med sin förare Henrik Hvid på häktet och anstalten i Luleå, har utsetts till årets sociala tjänstehund 2021. Det är Svenska kennelklubben, SKK, som sedan 2014 delar ut utmärkelsen.

Första spadtag för växande anstalt i Tidaholm

På fredagen togs det första spadtaget till utbyggnaden av anstalten Tidaholm. Utbyggnaden innebär att anstalten kommer att gå från dagens 180 platser till 320.

November

”Vi kan ge barnen något de vill ha”

I ungdomsavdelningens hjärta på häktet Helsingborg finns lärcentrum. Här arbetar Karin Nygren och Ahmad Safwan, häktets två lärare som i barnens ögon skiljer sig från den övriga personalen. Men hur gör de för att nå fram till barnen?

Tid för inlåsta barn

Vi vet att människor far illa av att isoleras från omvärlden och gemenskapen med andra. Personalen på häktet Helsingborg har antagit utmaningen med att ordna fyra timmar daglig mellanmänsklig kontakt för alla intagna under 18 år.

Nio månader med ungdomsövervakning

”Det går över förväntan”, säger Maria Svantesson, nationell samordnare kring ungdomsövervakningen.

Nytt uppdrag: Ungdomsövervakning

Klockan närmar sig elva på fredagsförmiddagen. Klienten skulle ha varit här på frivårdskontoret för länge sedan.

Gammal anstalt blir som ny

Visst går det att bygga om en 1800-talsbyggnad till ett modernt fängelse. Men så kräver det också en hel del speciallösningar för att hitta den perfekta balansen mellan förnyelse och bevarande. Bit för bit faller anpassningen av klass 2-anstalten Härnösand nu på plats.

Förhandlare nyckelpersoner vid gisslansituation med lyckad utgång

Kebabpizzor i utbyte mot två fysiskt oskadda kriminalvårdare. En exemplarisk förhandling av Kriminalvårdens två utbildade förhandlare från start till mål, samt väl fungerande incidentledning lokalt på anstalten Hällby och i Kriminalvårdens nationella stab.

Oktober

Titta in i de första modulhusen på sluten anstalt

Febril aktivitet pågår på anstalten Karlskoga. Där färdigställs Kriminalvårdens första så kallade modulhus som är anpassade för en sluten anstalt. I början av nästa år ska de första intagna flytta in i ett av dem.

”Barnen ska förstå att de inte är ensamma”

Sara är familjestödjare på barnrättsorganisationen Bufff i Stockholm, en av de organisationer som tack vare statsbidrag bidrar till Kriminalvårdens verksamhet. Hon berättar att Bufff träffar många unga genom föreningens uppsökandeverksamhet på häkten och anstalter.

De är länken till de unga

Civilsamhället behövs för att stötta barn som hamnat snett. Processkedjans coacher arbetar med avhopparverksamhet. De följer med var den unga än befinner sig i rättskedjan, bland annat i häkte och anstalt.

Kriminella företag utnyttjar välfärdssystemen

Kriminella startar allt oftare företag för att kunna utnyttja de svenska välfärdssystemen för pengar. Det visar en ny lägesbild av den organiserade brottsligheten från 12 myndigheter, däribland Kriminalvården. Sammanlagt förlorar staten årligen miljarder till den organiserade brottsligheten.

Metod för snabbare lagföring utvidgas ytterligare

Arbetsmetoden snabbare lagföring, som betydligt minskar tiden från brott till dom, utvidgas vid årsskiftet till drygt hälften av Sveriges polisområden, åklagarkammare, tingsrätter och frivårdskontor. Det beslutade regeringen den 20 oktober.

Full fart framåt på Rödjan

Nästa steg är taget mot att den öppna anstalten Rödjan i Mariestad även ska få en anstaltsdel i säkerhetsklass 2.

Skydd mot covid-19 ger lättnader vid besök

Från 18 oktober gäller ordinarie besöksrutiner för intagna som anses ha ett tillräckligt skydd mot covid-19.

Nio kommuner intresserade av ny anstalt

Kriminalvården planerar för en ny anstalt i Östergötlands eller Jönköpings län. Den nya anstalten kommer att ge cirka 300 nya arbetstillfällen och ha plats för cirka 400 intagna.

Samverkan för att bryta isolering i häkte

Röda Korset bedriver besöksverksamhet i häkten och anstalter. Nyligen besökte Kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren och representanter från Röda Korset häktet Uppsala tillsammans. I centrum stod frågan: Hur kan vi bryta isolering?

Gå en virtuell rundvandring i frivården

Klienter, anhöriga och andra intresserade kan numera besöka ett frivårdskontor digitalt.

September

Kriminalvården får uppdrag för att bekämpa gängkriminalitet

Kriminalvården får, tillsammans med andra myndigheter, i uppdrag av regeringen att sprida strategin bakom ”Sluta skjut” till fler kommuner – och att utveckla stödet till avhoppare. Regeringen går även vidare med slopad straffreduktion för 18-20-åringar, vilket väntas öka trycket på Kriminalvården.

Webb-tv: Kika in på kriminalvårdsutbildningen

En ny film om kriminalvårdsutbildningen tar dig med på en rundtur på ett av Kriminalvårdens så kallade kompetenscenter. Nyfiken?

Stor satsning på Kriminalvården

Kriminalvården föreslås få en utökning med 3,4 miljarder de kommande tre åren.

Behandling i dataspelsmiljö lovande test i halvtid

Kriminalvårdens pilotprojekt med att testa datorsimulerad verklighet som verktyg i behandlingar av aggressivitet och våldsproblematik har hunnit halvvägs. Det finns flera saker som pekar mot att metoden har framtiden för sig.

Nya kriminalvårdare gör sig redo

En av många färdigheter som krävs för att bli en bra kriminalvårdare är gripandeteknik. Följ med till övningslokalerna i Norrköping och se hur ett gäng nya kriminalvårdare övar på detta.

Östliga kommuner överväger fängelseetablering

Kriminalvården har haft möten med totalt tolv kommuner som ligger nära E4, längs sträckan Norrköping-Jönköping. Nu ska de fundera vidare på hur intresserade de är av att ett nytt fängelse byggs i just deras kommun.

Kort om straffskärpningar – ny publikationsserie

Kriminalvården publicerar idag rapporten "Kort om straffskärpningar". Den är den första i en ny serie publikationer med fokus på kriminalvårdsaktuella ämnen. Förhoppningen är att bidra till ökad kunskap och fördjupad diskussion med stöd av översiktliga analyser.

Straffets mening lyfts under Göteborgs eget Almedalen

Vad är meningen med straffet? Den frågan diskuteras på fredag, när Kriminalvården ordnar ett panelsamtal under Frihamnsdagarna – Göteborgs nystartade demokratidagar.

Ideella organisationer kan söka statsbidrag

Nu är det möjligt för ideella organisationer som vill bidra till Kriminalvårdens verksamhet att ansöka om statsbidrag för nästa år.

Augusti

Konst av intagna ställs ut i Kumla

En avbildad rastgård i miniatyr. Nattliga toalettbestyr i en cell. En kriminalvårdare framställd som en fyrarmad dubbelnatur. Det finns många tolkningar av hur världen innanför murarna kan se ut när intagna på anstalten Kumlas terapiavdelning ställer ut konst på kommunens bibliotek.

Forskaren som vill komma bakom det oförståeliga

Psykolog Johanna Lätth är Kriminalvårdens expert i sexualbrottsfrågor. Förutom behandlare, utbildare och programutvecklare kan hon lägga till titeln författare sedan hon nyligen gav ut boken Sexualbrottets psykologi.

Ombyggnad av Tidaholmsanstalten startar

Nu startar en ombyggnation av anstalten Tidaholm. Anstalten ska byggas ut från dagens 180 platser till 320. Det stora projektet, som omfattar både bostadshus och en rad andra byggnader, ska genomföras i etapper och väntas vara helt klart omkring 2028.

Juli

”Man måste vara en lagspelare”

Rollen som kriminalvårdare har gått från en lågt ansedd vaktkonstapel med svag självbild till en behandlingsinriktad specialist med olika funktionsuppdrag.

Efter gisslansituationen: "Ett samlat lugn"

Dagen efter den allvarliga gisslansituationen rådde ett samlat lugn på anstalten Hällby. Så vill Kenneth Holm, säkerhetsdirektör på Kriminalvården, sammanfatta sina intryck när han på torsdagen besökte Hällby och visade sin tacksamhet för insatserna, som gjorde att situationen kunde få ett lyckosamt slut.

Lyckligt slut på gisslansituationen

Den allvarliga gisslansituationen på anstalten Hällby där två kriminalvårdare togs som gisslan avslutades efter förhandlingar sent på onsdagskvällen.

18 juli – kriminalvårdens dag i världen

– Det blir inte drastiska förändringar, men jag sår frön och får stå ut med tanken att inte se det färdiga resultatet. Det säger Josefine Pettersson, som sedan snart två år arbetar som fängelsementor i den somaliländska kriminalvården.

Så gick uppdraget kring relationsvåld och hedersbrott

Utvecklingen av behandlingsprogrammet Predov är det enskilt viktigaste resultatet av regeringsuppdraget kring återfallsförebyggande arbete mot våld i nära relation och hedersbrott, enligt uppdragsledare Fredrik Olausson. Kriminalvården får beröm från regeringskansliet för hur det nu slutredovisade uppdraget genomfördes.

”Enklare att prata om brotten i närtid”

Arbete pågår för att korta tiden från att ett brott begås, fram till lagföring. Hur påverkar det Kriminalvården?

Organiserad brottslighet sätter säkerheten på prov

Kenneth Holm, Kriminalvårdens säkerhetsdirektör, berättar om vad utmaningarna i överbeläggnings- och pandemitider innebär för säkerheten, och hur myndigheten möter dem. Han framhåller svårigheterna med den organiserade brottsligheten och de 400 grovt kriminella som häktats i de stora polisinsatserna relaterade till krypteringstjänsterna Encrochat och Anom.

Hjälp – en psykopat i cellen

En person med psykopatiska personlighetsdrag kan vara verbal och verka vänlig. Men psykopatens enda mål är att uppfylla sina egna behov. Professor Marianne Kristiansson berättar om vad som kännetecknar en psykopat – en kategori av människor som inte är alldeles ovanlig i landets fängelser.

”Idag är jag på rätt plats”

Att vara vakthavande befäl är ett omväxlande jobb. Det säger Sara Kihlström som är operativt ansvarig för det dagliga säkerhetsarbetet på häktet Karlstad. Dessutom är hon konflikthanteringsinstruktör och leder häktets insatsstyrka.

712 nya platser på gång

Kriminalvården utökar anstalts- och häktesplatserna med totalt 712 nya platser i tillfälliga byggnader. Samtliga beräknas vara i drift nästa år.

Juni

Skicka brev till en intagen på ett säkert sätt

Intagna på häkten och anstalter har rätt att ta emot brev. Även om man inte vet var den intagna sitter kan man skicka brev via Kriminalvården.

50 000 nyanställda på Kumla

2 500 kvadratmeter gräsyta ger plats åt blommor och bin på Kumla. Anstalten har också vuxit med uppåt 50 000 nyanställda. Bin alltså.

Ny anstalt planeras i Kriminalvårdens östra region

Kriminalvården planerar för ytterligare en ny anstalt. Tanken är att den ska byggas i region Öst, som sträcker sig från Jönköpings- till Norrköpingsområdet.

Nytt kring byggplanerna på A Norrtälje och A Österåker

325 eller 342 platser på Norrtälje, och 312 platser på Österåker. Så ser framtidsplanerna ut, när inriktningen för respektive stockholmsanstalts expansion nu är utstakad och beslutad.

Beläggningen över 100 procent under 2020

Beläggningen i Kriminalvården fortsatte att öka under 2020 och var i genomsnitt över 100 procent både i häkten och på anstalter. Pandemin hade stor effekt på verksamheten och ledde till fler avskildheter och färre permissioner. Det visar den statistik som nu publiceras i ”Kriminalvård och statistik” (KOS) för 2020.

Webb-tv: Trelleborgare välkomnar ny anstalt

Kriminalvårdens utställningstrailer har stått uppställd på Rådhustorget i Trelleborg i fyra dagar – det första stoppet efter ett långt coronauppehåll.

Utställningstrailern rullar igen

Nu rullar Kriminalvårdens utställningstrailer igen. Först ut att få besök är Trelleborg, där trailern stannar mellan den 12 och 15 juni.

Vaccinering av intagna igång på anstalter och häkten

Nu är vaccineringarna mot covid-19 igång för intagna i anstalter och häkten. Även om det skiljer sig en del mellan regionerna beräknas de flesta bli erbjudna sin första spruta redan till midsommar.

Maj

Det här gäller i sommar för permissioner och besök

Från och med den 1 juni 2021 upphör begränsningen när det gäller intagnas permissioner på egen hand.

Topprankning i jämställdhet för Kriminalvården

Kriminalvården har fått diplom som "Excellent arbetsgivare" inom jämställdhet.

Stor efterfrågan på Saltviks produkter i pandemin

Vem hade kunnat räkna med att det skulle bli en sådan efterfrågan på hundkoppel hos anstalten Saltvik utanför Härnösand? Eller att klienterna skulle tillverka skyddsvisir som i nästa steg kan levereras till sjukvården? På Saltvik går produktionen just nu på högvarv – och nästan allt är en effekt av pandemin.

Spadtag för fler platser på anstalten Sagsjön

Anstalten Sagsjön söder om Göteborg ska få 77 platser till 2024, att jämföra med dagens 35. På torsdagen, 20 maj, tog Kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren ett första spadtag för utbyggnaden av kvinnoanstalten.

Lyckat samarbete stärker det albanska rättsväsendet

Färre albanska tonåringar hamnar i häkte eller fängelse. Det är ett resultat av ett pågående Sida-finansierat projekt där det svenska rättsväsendet stöttar det albanska. Kriminalvården har hittills bidragit med 26 experter i olika korttidsuppdrag. Nu åker Amelie Runesson ner på ett avslutande helårsuppdrag.

Många sökande till nya IT-tjänster

Intresset för att jobba som IT-servicetekniker inom Kriminalvården är stort. 690 ansökningar konkurrerar om 20 platser runt om i landet.

Skärpta krav för villkorlig frigivning

Från 1 maj gäller ny lagstiftning för villkorlig frigivning. Klienter som inte deltar i återfallsförebyggande insatser kan få sin villkorliga frigivning uppskjuten.

April

Från Kriminalvården till vd för EuroPris

Gustav Tallving – senast sektionschef på frivårdsavdelningen – har påbörjat nytt jobb som vd för EuroPris, samarbetsorganisationen för europeiska fängelsemyndigheter. Efter 17 år i Kriminalvården tar han chansen att satsa helhjärtat på internationella kriminalvårdsfrågor.

Anstalten Sörbyn kan få 144 platser

Planerna på att bygga ut jordbruksanstalten Sörbyn utvidgas. Målet nu är att uppföra tre nya typhus med totalt 144 platser. Går allt i lås kan den nya anstalten stå klar kring årsskiftet 2024/2025.

12-stegsbehandling på anstalter görs om till normalplatser

Kriminalvården beslutade på tisdagen att myndighetens cirka 170 anstaltsplatser i missbruksprogrammet 12-steg ska omvandlas till så kallade normalplatser. Syftet är att totalt sett fler klienter ska få möjlighet att genomgå behandlingsprogram och andra återfallsförebyggande insatser.

Extra pengar till Kriminalvården i vårbudgeten

Kriminalvården är en av myndigheterna i rättskedjan som föreslås få extra pengar i vårändringsbudgeten som överlämnades till riksdagen på torsdagen. Kriminalvården föreslås få 56 miljoner extra innevarande år utöver tidigare beslutade anslagsökningar.

Nya häktesplatser planeras i Helsingborg

Ett nytt bostadshus med 48 häktesplatser planeras på häktet Berga i Helsingborg. Om allt går enligt plan ska det vara inflyttningsklart i slutet av 2023.

Unik IT-satsning – 20 lediga jobb att söka

Just nu pågår rekrytering av 20 IT-servicetekniker runt om i landet. IT-avdelningen satsar på mobila IT-serviceteam som ska införas i kärnverksamheten.

Mars

Högsta lagföringen i arbetet mot organiserad brottslighet

282 åtalade, 145 fängelsedömda och 349 års utdömd fängelsetid– det är några av resultaten som den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet redovisar under 2020. Det är den högsta lagföringen hittills i arbetet mot organiserad brottslighet sedan starten 2009 – trots en pandemi.

Säkerhetsskydd i tuffa tider

Fler platser, mer personal och en allt snabbare teknisk utveckling. När Kriminalvården står inför sina största utmaningar är frågor kring säkerheten helt avgörande. Följ med in bakom dörrarna på Kriminalvårdens säkerhetsavdelning, där experterna alltid måste ligga steget före.

Alltid tid för träning

Kriminalvårdarna Anna Andersson, Frida Yazdani och Anna Brännvall arbetar på anstalten och häktet Luleå. Det är en arbetsplats som ser fördelarna med friskvård. Här får fysträning, sport och friluftsliv stort utrymme.

Bäst i landet på sysselsättning

Produktionen på lilla häktet Trelleborg drog under 2020 in 1,7 miljoner. Deras intäkter är större än för fem stora häkten tillsammans. Men pengarna är inte det viktigaste. Klienternas arbetsträning bryter känslan av mental isolering.

Sluta skjut får pris

Satsningen Sluta skjut i Malmö, där frivården är en viktig del, tilldelas priset ”Årets ECAD-insats” för sitt arbete mot våldsam kriminalitet.

Aktiviteter som skapar lugn

”Vi skapar förtroende och får killarna att må bra!” Resultatet hittills: Inga våldsincidenter, inga larmtryckningar och väldigt få som arbetsvägrar.

Rödjan i Mariestad kan bli storanstalt

Mariestadsanstalten Rödjan – som redan är under expansion – kan komma att utökas även med 150 platser i säkerhetsklass 2. Det berättade Kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren på en pressträff på måndagen, där även justitieminister Morgan Johansson (S) deltog.

Gå en virtuell rundvandring i slutna miljöer

Nu finns det möjlighet att titta in på en avdelning i ett fängelse och i ett häkte genom en så kallad virtual tour.

Ytterligare typhus vid två anstalter

Nya beslut om typhus vid anstalterna Tidaholm och Skenäs innebär ytterligare tre hus totalt.

Mer pengar behövs när platsbehovet ökar

Kriminalvården ska växa med 3 400 fasta platser i anstalter och häkten inom tio år. I jämförelse med tidigare plan innebär det en kraftig utökning av platskapaciteten. "Beläggningen har ökat och låg under stora delar av förra året på över 100 procent i både häkten och anstalter. Vi ser ett stort behov av fler platser", säger Kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren.

Februari

Kriminalvårdens årsredovisning är här

Fjolåret var ett år präglat av fullbelagda häkten och anstalter, och en pandemi som innebar ytterligare utmaningar för Kriminalvården. Trots det upprätthöll myndighetens verksamhet säkerhet och kvalitet, visar myndighetens årsredovisning för 2020.

Färre skjutningar i Malmö efter Sluta skjut

Sluta skjut kan bidra till att minska det grova våldet. Det visar en utvärdering från Malmö universitet.

Nyfiken på generaldirektör Martin Holmgren?

Martin Holmgren har varit Kriminalvårdens generaldirektör i ett år – ett år präglat av svår platsbrist i häkten och anstalter och en världsomspännande pandemi. I den här intervjun, som gjordes för Kriminalvårdens personaltidning Omkrim innan jul, berättar han om sin syn på Kriminalvården och sitt uppdrag.

Gamla kläder blir vantar och mössor

Berget med trasiga kläder växte. Lösningen: Vi gör nya kläder av det.

Utan att passera gå toppar lista över populära poddar

Kriminalvårdens podd Utan att passera gå har snabbt nått ut till publiken. En dryg vecka efter lanseringen ligger den etta på en lista över de populäraste poddarna just nu.

Utan att passera gå – en podd om kriminalvård

Lyssna på en poddserie i sex avsnitt om svensk kriminalvård.

Januari

Trelleborgsbor fick svar på frågor om framtida anstalten

Intresset från allmänheten var stort när kommunen i veckan höll ett livesänt informationsmöte om den kriminalvårdsanläggning som planeras i Trelleborg. Kriminalvårdens Nils Lamartine och Anders Eriksson var med och svarade på frågor tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Mikael Rubin (M).

94 platser när anstalten Härnösand öppnar igen

Planerna på att väcka nytt liv i det gamla riksfängelset i Härnösand har nu landat i ett hyresavtal mellan Kriminalvården och fastighetsägaren. Kring nästa årsskifte ska 94 nya platser bidra till att minska platsbristen i landets anstalter. Men först måste 1800-talslokalerna rustas upp.

Rastgårdar i nytt ljus

En större rastgård och tio så kallade tårtbitar genomgår en förvandling på häktet Helsingborg. Stora naturmotiv ska projiceras på väggarna, klätterväxter ska slingra från taket och intagna ska själva kunna välja intensitet på belysningen.

Nu söker Kriminalvården 1800 sommarvikarier

Idag startar Kriminalvårdens nationella rekryteringskampanj för att hitta 1800 sommarvikarier till myndighetens häkten, anstalter, frivårdskontor och transportverksamhet.

15 miljoner till ideella organisationer

Ideella organisationer som är kopplade till kriminalvård kan söka statsbidrag hos Kriminalvården. I år är det tolv organisationer som får dela på 15 miljoner kronor.

Planering för vaccination av klienter pågår

I mellandagarna inleddes vaccineringen mot covid-19 i Sverige. Inom Kriminalvården pågår arbetet med att ta fram ett vaccinationsprogram för fullt.

Proppen har gått ur – nu bygger vi!

– Vi arbetar i ett nästan hysteriskt tempo. Så beskriver Magnus Petersson, chef för fastighetsenheten, situationen när det gäller byggen.

Sluta skjut förlängs i tre år

Kriminalvården, Polisen och Malmö stad har undertecknat en överenskommelse om att förlänga satsningen Sluta skjut i ytterligare tre år, till och med år 2023. Tillsammans fortsätter nu arbetet mot det dödliga och grova våldet i Malmö.

Välkommet beslut om nytt häkte i Västerås

Planerna på ett häkte i Västerås har gått in i en ny fas. Nyligen togs ett inriktningsbeslut med målet att skapa 100 nya häktesplatser. Även Kriminalvårdens nationella transportenhet kommer att ingå i etableringen, som planeras att samlokaliseras med Polisen.