Kriminalvården logotyp

12-stegsbehandling på anstalter görs om till normalplatser

20 april 2021

Kriminalvården beslutade på tisdagen att myndighetens cirka 170 anstaltsplatser i missbruksprogrammet 12-steg ska omvandlas till så kallade normalplatser. Syftet är att totalt sett fler klienter ska få möjlighet att genomgå behandlingsprogram och andra återfallsförebyggande insatser.

En man med glasögon och smårutig skjorta tittar in i kameran, är i kontorsmiljö. Foto.

Martin Lardén.

– Ungefär 70 procent av våra anstaltsklienter har missbruksproblematik. Samtidigt når vi idag bara var femte klient med våra olika behandlingsinsatser. Vi behöver nå betydligt fler, och helst tidigt under deras anstaltstid. Genom att omvandla 12-stegsplatserna till normalplatser kommer vi kunna nå fler totalt sett, säger Martin Lardén som är chef för Kriminalvårdens behandlingsenhet.

Han fortsätter:

– Jag vill poängtera att de som arbetat med 12-stegsprogrammet har gjort ett bra jobb och att det här inte är ett angrepp på behandlingsformen i sig. Men – det är en tidskrävande behandling på upp till ett år, vilket gör att andra insatser inte hinns med samtidigt som totalt sett färre klienter får behandling för sitt missbruk under tiden i anstalt.

12-stegsbehandling lämpligt efter anstaltstiden

– Dessutom är 12-steg ett program som erbjuds på bred front ute i samhället och på många av de behandlingshem som Kriminalvården upphandlat. Därför är det både möjligt och lämpligt att genomgå programmet på behandlingshem under utslussningen från anstalt, eller delta i behandling och gå i självhjälpsgrupper efter anstaltstiden, säger Martin Lardén.

Omställningsarbetet på de fyra anstalter som bedriver 12-stegsprogrammet inleds omedelbart och förändringen är fackligt förhandlad. De klienter som befinner sig i behandling just nu kommer att få avsluta den del av programmet som de går i.

– Alla programledare som berörs av förändringen kommer att erbjudas utbildning i höst för att leda antingen basprogrammet Krimfokus och/eller missbruksprogrammet Våga välja, berättar Martin Lardén.

Basprogrammet Krimfokus växer

12-stegsplatsernas omvandling till normalplatser går hand i hand med att myndigheten inför ett nytt, mer tillgängligt och enhetligt, utbud av behandlingsprogram. En nyckelspelare i det är det nämnda KBT-baserade basprogrammet Krimfokus, som just nu testas på tre anstalter, bland annat Hinseberg som även bedrivit 12-stegsbehandling. I höst kommer Krimfokus att införas på fler verksamhetsställen, däribland Skänninge, Österåker och Gävle, som är de övriga tre anstalter som haft 12-stegsbehandling.

– De flesta av våra klienter har en bred problembild och behöver många olika insatser. Efter att tidigt i verkställigheten ha genomgått basprogrammet Krimfokus, som bland annat adresserar missbruksproblematik men också våld och allmänkriminalitet, kan de klienter som har särskild problembild eller längre verkställighetstid komplettera med andra insatser, berättar Martin Lardén.

Det kan röra sig om fördjupade eller riktade behandlingsprogram, men också om andra relevanta återfallsförebyggande insatser som vuxenutbildning och arbetsträning.

Fotnot: Även det individuella programmet Prism inriktar sig mot missbruk, och ges på en rad anstalter även fortsättningsvis.