Kriminalvården logotyp
Ett grönt landskap med skog i bakgrunden och ett fält med runt tio byggnader i förgrunden, sett från ovan. Foto.
Anstalten Sörbyn kan utöka från 40 till 144 platser inom några år.

Anstalten Sörbyn kan få 144 platser

26 april 2021

Planerna på att bygga ut jordbruksanstalten Sörbyn utvidgas. Målet nu är att uppföra tre nya typhus med totalt 144 platser. Går allt i lås kan den nya anstalten stå klar kring årsskiftet 2024/2025.

En kvinna med glasögon, långt hår och Kriminalvårdens blå tjänstekläder tittar in i kameran. Foto.

Kriminalvårdsinspektör Heidi Porko.

– Vi är alla jätteglada över beslutet, säger Heidi Porko, kriminalvårdsinspektör på anstalten.

Från 40 till 144 platser

Klass 3-anstalten Sörbyn har idag 40 ordinarie platser och 13 beredskapsplatser. Under vintern har det genomförts en förstudie kring förutsättningarna för att låta anstalten växa. Uppdragets utgångspunkt var att anstalten skulle få 96 platser, fördelade på två nya så kallade typhus. Men under arbetets gång framkom att förutsättningarna, både de sysselsättnings- och personalmässiga, är goda nog för att utöka verksamheten ännu mer.

Därför är nu planen, enligt det inriktningsbeslut som togs nyligen, att anstalten ska landa på 144 platser.

"Fantastiskt roligt"

– Sörbyns fördel är bland annat anstaltens placering, den fina miljön och möjligheten att skapa ett bra verksamhetsinnehåll. Det är fantastiskt roligt att man från olika håll sett det, och att beslutet nu kom att landa i ytterligare ett typhus och sammanlagt 144 platser, säger Heidi Porko.

Mer om planerna för Sörbyn:

  • Uppförande av tre nya bostadshus med 48 platser per hus.
  • Uppförande av ett administrationshus (så kallat typhus D) med funktioner som CV, SSK, besök, in/utskrivning, avskildhet, administration med mer.
  • Uppförande av ytterligare en ligghall (ladugård).
  • Beräknad personalökning från 25,25 till 77,25 årsarbetskrafter.
  • Investeringskostnaden för byggnaderna beräknas till cirka 680 mnkr (± 30 %), där Kriminalvårdens egna investeringar uppskattas till cirka 60 mnkr (± 30 %).

Fakta/Om Kriminalvårdens typhus

Kriminalvården har tillsammans med Specialfastigheter utvecklat en standardiserad byggnadstyp, så kallat typhus, som ska fungera som modell för kommande anstaltshus inom Kriminalvården. Det första i sitt slag finns i Skenäs utanför Norrköping och invigdes i maj 2020 (se filmen ovan).
Genom att använda samma ritningar och dra nytta av tidigare erfarenheter i byggprocessen blir det kostnadseffektivt och produktionstiden kommer att kunna kortas för varje hus som uppförs runt om i landet. Inredningen i huset är till stora delar producerad av intagna i Kriminalvården.