Kriminalvården logotyp
En lång svartklädd man står intill en husvägg och talar i mobil. Foto.
Gustav Tallving har blivit holländare, för att kunna leda EuroPris operativa arbete på heltid. Familjen flyttar ner efter sommaren.

Från Kriminalvården till vd för EuroPris

27 april 2021

Gustav Tallving – senast sektionschef på frivårdsavdelningen – har påbörjat nytt jobb som vd för EuroPris, samarbetsorganisationen för europeiska fängelsemyndigheter. Efter 17 år i Kriminalvården tar han chansen att satsa helhjärtat på internationella kriminalvårdsfrågor.

För lite mer än en vecka sedan landade Gustav Tallving i Haag för att börja på nya jobbet som Executive Director på EuroPris kansli. Den första tiden arbetar han parallellt med sin företrädare Kirsten Hawlitschek, som varit organisationens verkställande direktör sedan grundandet för tio år sedan.

– Det känns jätteskönt att få gå bredvid Kirsten, det är mycket att sätta sig in i, konstaterar han, efter att ha betat av den obligatoriska coronakarantänen.

Ändå är organisationen välbekant för honom. Åren 2017-2019, när Kriminalvårdens dåvarande generaldirektör Nils Öberg var ordförande för EuroPris, var Gustav Tallving halvtidsanställd där för att arbeta med policyutveckling.

Kunskaputbyte mellan fängelsemyndigheter

– Det känns både oväntat och bra att få komma tillbaka och ta helhetsansvaret för en organisation där jag trivdes så bra, säger han.

Som vd för European Organisation for Prison and Correctional Services ska Gustav Tallving leda organisationens operativa arbete. Kansliet är en liten styrka om åtta personer som ses någon gång i veckan, när de inte arbetar med sina specifika uppdrag. Gustav kommer regelbundet att rapportera inför organisationens styrelse, bestående av nio representanter från olika europeiska fängelsemyndigheter.

– Våra 33 medlemsmyndigheter efterfrågar kunskapsutbyte och samverkan länderna emellan. Det kan handla om arbetsmetoder, utbildningsfrågor, kompetensförsörjning, radikalisering och överförandekonventioner. Frågor av både praktisk och principell natur, berättar han.

Svenska förhållanden ett drömscenario

Att arrangera gemensamma seminarier, omvärldsbevaka och förmedla kunskap är några viktiga områden att arbeta med. EuroPris är även ett kunskapscentrum dit andra aktörer kan vända sig, när de behöver veta något kring fängelser inom Europa. Många av de aktiviteter som planeras och genomförs under ett år styrs i praktiken även av EU:s önskemål, eftersom EU bidrar till en del av EuroPris budget. Gustav kommer därför även att ansvara för samverkan med EU-kommissionen.

Vad är det med internationellt arbete som lockar dig?

– Mångfalden av frågor. Och att det ibland känns mer angeläget att reformera kriminalvården i länder som inte kommit lika långt som Sverige. Det känns bra att kunna bidra med de svenska perspektiven som kombinerar en human och säker kriminalvård, och där korruptionsgraden är låg. Sånt som vi tar för givet i Sverige är mer av ett drömscenario i många andra länders fängelser, säger han.

Från sommarjobb till vd för Europris:

Gustav Tallving började som sommarjobbare på Kronobergshäktet.

Efter sociologexamen fick han jobb som frivårdsinspektör på frivården Hornstull år 2003.

Sedan dess har han haft många olika roller inom Kriminalvården, bland annat som personalutbildare, utredare, expert i dåvarande generaldirektören Nils Öbergs stab och nu senast som chef för sektionen för verksamhetsinnehåll på frivårdsavdelningen. 

Mer om EuroPris:

EuroPris är en medlemsorganisation för nationella kriminalvårdsorgan i Europa. 33 länder ingår, däribland Sverige.

Arbetet syftar till att öka tryggheten i samhället, genom att främja mänskliga rättigheter och förbättra intagnas livsvillkor. Det sker genom samarbete och praktiskt erfarenhetsutbyte. EuroPris fungerar också som expertorgan i europeiska kriminalvårdsfrågor.

Finansierar gör medlemsländerna och EU. De kommer även med uppdrag och önskemål till EuroPris kansli, bestående av vd:n och en handfull andra medarbetare. 

Initiativet till European Organisation of Prison and Correctional Services, EuroPris, togs under det svenska EU-ordförandeskapet 2009. Organisationen etablerades ett par år senare.

Här kan du läsa mer om EuroPris.