Kriminalvården logotyp

Extra pengar till Kriminalvården i vårbudgeten

15 april 2021

Kriminalvården är en av myndigheterna i rättskedjan som föreslås få extra pengar i vårändringsbudgeten som överlämnades till riksdagen på torsdagen. Kriminalvården föreslås få 56 miljoner extra innevarande år utöver tidigare beslutade anslagsökningar.

Kriminalvården planerar att utöka antalet platser på häkte och anstalt med 3 400 under den kommande tioårsperioden. Därför har Kriminalvården begärt mer pengar i samband med myndighetens budgetunderlag.

Regeringen, tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna, meddelar nu att man föreslår att anslaget ökas med totalt 56 miljoner kronor.

Insatser för unga dömda

Sex miljoner av dessa har avsatts för att förstärka Kriminalvårdens återfallsförebyggande arbete, med särskilt fokus på insatser för unga dömda. Kriminalvården har på uppdrag av regeringen bedrivit försöksverksamhet med så kallad inslussning. Regeringen ser behov av att Kriminalvården fortsätter att utveckla arbetet med inslussning, där särskilt fokus bör riktas mot insatser för unga dömda.

Kriminalvården får därutöver ytterligare 50 miljoner kronor för att ökad kapacitet innevarande år.

"Välbehövligt tillskott"

– Kriminalvården befinner sig i en mycket ansträngd beläggningssituation och vidtar en mängd åtgärder för att klara av att hantera ett ökat klientinflöde på både kort och lång sikt. De föreslagna tillskotten är därför mycket välbehövliga och uppskattade även om våra prognoser pekar mot att det kommer att krävas ytterligare tillskott redan innevarande år, säger Björn Myrberg, ekonomi- och fastighetsdirektör på Kriminalvården.

Läs regeringens vårändringsbudget här.