Kriminalvården logotyp
En bredare asfaltsväg leder mot en låg gulaktig byggnad med fängelsestängsel intill.
​Anstalten Tidaholm får totalt 320 platser, inklusive avskildhetsplatser, när ombyggnationen är klar.

Ombyggnad av Tidaholmsanstalten startar

4 augusti 2021

Nu startar en ombyggnation av anstalten Tidaholm. Anstalten ska byggas ut från dagens 180 platser till 320. Det stora projektet, som omfattar både bostadshus och en rad andra byggnader, ska genomföras i etapper och väntas vara helt klart omkring 2028.

– Vi kommer att få bättre arbetsmiljö för medarbetarna och möjligheter att bedriva en modernare och effektivare kriminalvård, säger kriminalvårdschef Magnus Östlund.

Ombyggnaden av Tidaholmsanstalten är en viktig del i hur Kriminalvården rustar för behovet av fler platser framöver. Ombyggnaden har varit planerad länge och det senaste beslutet i mars innebär att sju så kallade typhus kommer att byggas.

Anstalten Tidaholm får totalt 320 platser, inklusive avskildhetsplatser, när allt är klart. Utöver bostadshus planeras också sysselsättningshus, en ny byggnad för inpasseringskontroll och administration, bevakningscentral, omlastningscentral och ett nytt centralkök.

Slitna lokaler

– Den nuvarande anstalten byggdes på 50-talet och lokalerna är slitna, säger Magnus Östlund. Vi river dagens bostadshus och ersätter dem med nya typhus. Vi kommer att få mer ändamålsenliga lokaler och det öppnar för en säkrare kriminalvård som främjar ett klientnära arbetssätt.

De första arbetena med vägar till byggplatsen och liknande, startar nu i början av augusti. Därefter inleds arbetet med att förlänga muren utanför nuvarande anstaltsområde, där de första byggnaderna ska byggas.

– Hela byggnationen ska ske utan någon neddragning av verksamheten, säger Magnus Östlund. Vi kommer att flytta klienterna i takt med att de nya bostadshusen blir klara.

115 nya arbetstillfällen

De första bostadshusen beräknas stå klara 2024 och utbyggnaden av anstalten innebär också ett rekryteringsbehov framöver.

– Totalt räknar vi med att utbyggnaden kommer att innebära cirka 115 nya arbetstillfällen i Tidaholm, säger Magnus Östlund.