Kriminalvården logotyp

De hedras för insatser i fredens tjänst

27 december 2021

14 av Kriminalvårdens medarbetare har i år fått förtjänstmedaljen I fredens tjänst, In servitio pacis, för sina internationella uppdrag för myndighetens räkning. Här berättar två av dem om sina uppdrag.

Hakim Lahmini, till höger, på uppdrag i Kongo.

HAKIM LAHMINI:

"Det kändes som att jag kunde bidra med mycket"

– Mitt uppdrag var för FN-missionen Monusco i Kongo, där jag arbetade som säkerhetsexpert i kriminalvårdsfrågor. På plats fick jag syssla med allt som är relaterat till säkerheten egentligen: att vara stöd till chefer, samarbeta med olika aktörer, anordna träning för polisen och motsvarande för militären – de som håller i bevakningen av anstalterna. Det var mycket säkerhetsrelaterade utbildningar och ombyggnationer.

– Det var otroligt givande! Det var rätt uppdrag för mig. Framförallt kändes det bra eftersom jag arbetat med de här frågorna tidigare inom Kriminalvården. Det kändes som att jag kunde bidra med mycket.

Hur upplevde du att pandemin påverkade din tjänstgöring i Kongo?

– Det har varit lite udda att arbeta under de omständigheterna. I stort sett alla möten var digitala. De praktiska delarna av arbetet – såsom förflyttning av personal – krävde andra typer av förhållningsregler. Även det klientnära arbetet blev försvårat, eftersom det var viktigt att aktivt arbeta för att hålla ner smittspridningen. Sedan använde vi munskydd hela tiden. Både för egen säkerhet, och för andras.

Vad tar du med dig?

– Först och främst är jag väldigt tacksam för den här upplevelsen. Det har varit mycket operativt arbete. Det mesta behöver du lösa på egen hand. Samtidigt är det ett ypperligt tillfälle att göra insatser där resultatet syns väldigt snabbt. Sedan växer man väldigt mycket också! De tuffa konfliktmiljöerna ger en annan insikt om livet. Jag skulle vilja att så många som möjligt ansöker om utlandsuppdrag.

 

Eva-Lena Hjalmarssons andra utlandsuppdrag var i Somalia.

EVA-LENA HJALMARSSON:

"Jag tror mycket på mötet mellan människor"

– Jag har arbetat för två missioner med två helt skilda uppdrag. Min tjänstgöring i Liberia var inriktad på daglig verksamhet. I Somalia var uppdraget mer strategiskt, bland annat med ansvar för drift och vidareutveckling av ett rehabiliteringsprogram för personer dömda för våldsam extremism.

– Jag tror mycket på mötet mellan människor. Jag såg det aldrig som att jag skulle åka ner och bidra med min expertis, utan att vi tillsammans kunde utbyta erfarenheter och tänka större utifrån de förutsättningar som fanns.

Hur arbetade ni med covid-19?

– Jag tjänstgjorde i Liberia under ebolautbrottet. Vi arbetade då med liknande åtgärder som vid covid-19, vilket medförde att jag nu i Somalia – i dialog med anstaltsledningen och justitieministeriet – kunde sätta in preventiva åtgärder i ett tidigare skede. Vi satte in handtvättstationer och började arbeta med att reducera antalet på anstalten i den mån det gick. Den tidigare erfarenheten gav oss ett försprång.

Vad har utlandsuppdragen gett dig?

– Att lyssna på åsikter från människor med olika bakgrunder och att inte vara så snabb i att dra slutsatser. Att nätverka och att kunna arbeta strategiskt. Man lär sig också mycket om sig själv och om hur man arbetar på olika ställen i världen. Det är alltid någonting som gör att det inte är läge för att vara borta ett år, men har man funderat på att tjänstgöra utomlands tycker jag absolut att man ska ta chansen.

Fakta: Medarbetare som prisats i fredens tjänst:

 • In servitio pacis.

  Agneta Kempe

MONUSCO, DR Kongo

21 månader 2019–2020 

 • Hakim Lahmini

MONUSCO, DR Kongo

12 månader 2020–2021

 • Tony Gottschalk

UNSOM, Somalia

12 månader 2018–2019 

 • Karin Andersson

UNODC, Somalia

15 månader 2018–2019 

 • Karin Hagman

UNODC, Somalia

21 månader 2018–2020 

 • Karl Allström

UNODC, Somalia

19 månader 2018–2019

 • Anders Persson

UNODC, Somalia

15 månader 2018–2019 

 • Anders Wångstedt

MINUJUSTH, Haiti

18 månader 2018–2019 

 • Anna Dahlgren

EUPOL COPPS, Palestina

29 månader 2019–2021 

 • Martin Gillå

UNDP, New York

24 månader 2019–2020 

 • Stefan Eriksson

Kenya

49 månader 2015–2019 

 • Karin Pettersson

UNMIL/UNDP, Liberia

29 månader 2017–2020 

 • Eva-Lena Hjalmarsson

UNSOM, Somalia

16 månader 2019–2020 

 • Jacques Mwepu

CPCC, Bryssel

17 månader 2019–2020