Kriminalvården logotyp
yra personer i bygghjälmar och reflexvästar tar första spadtaget utanför anstalten Tidaholm. Foto.
Henrik Landelius, Åsa Hedenberg, Björn Myrberg och Runo Johansson tar första spadtaget i Tidaholm.

Första spadtag för växande anstalt i Tidaholm

3 december 2021

På fredagen togs det första spadtaget till utbyggnaden av anstalten Tidaholm. Utbyggnaden innebär att anstalten kommer att gå från dagens 180 platser till 320.

Flygvy över hur anstalten Tidaholm ska se ut efter om- och utbyggnaden. Illustration White Arkitekter.

Kriminalvården rustar just nu för det stora behovet av fler platser i framtiden. Utbyggnaden av anstalten Tidaholm innebär att sju nya boendehus ska byggas med totalt 320 platser. Utöver boendehus planeras också sysselsättningshus, en ny byggnad för inpasseringskontroll och administration, bevakningscentral, omlastningscentral och ett nytt centralkök.

"Glädjande att vara igång"

På fredagen togs det första spadtaget till utbyggnaden. Det gjordes av Kriminalvårdens ekonomi- och fastighetsdirektör Björn Myrberg tillsammans med Åsa Hedenberg, vd för Specialfastigheter, Henrik Landelius, affärsområdeschef, NCC Building Sverige samt Runo Johansson, kommunstyrelsens ordförande i Tidaholm.

– Det är mycket glädjande att vi är igång med utbyggnaden av anstalten Tidaholm. De åtgärder som nu påbörjas är en viktig del i vårt samlade arbete med att öka vår kapacitet och samtidigt skapa långsiktiga förutsättningar för vårt arbete för ett säkrare och tryggare Sverige, säger Björn Myrberg, ekonomi- och fastighetsdirektör på Kriminalvården.

Verksamheten rullar som​​ vanligt

Illustration White Arkitekter.

– Utbyggnaden av Tidaholmsanstalten är ett stort, komplext och spännande projekt som vi är mycket glada över att få genomföra tillsammans med vår kund och samarbetspartners. Här bygger och utvecklar vi en modern anstalt som ska klara framtidens utmaningar vad gäller säkerhet och hållbarhet och som ska kunna anpassas till ändrade verksamhetsförutsättningar, säger Åsa Hedenberg, vd för Specialfastigheter.

Byggarbetet startar utanför det befintliga anstaltsområdet med bland annat nytt personalhus, omlastningscentral, miljöstation samt förråd. Därefter byggs de första boendehusen, även de utanför nuvarande anstaltsområde.

– Hela byggnationen ska ske utan någon neddragning av verksamheten, säger Magnus Östlund, kriminalvårdschef för anstalten Tidaholm. Vi kommer att flytta klienterna i takt med att de nya boendehusen blir klara.

115 nya arbetstillfällen​​​

De första fyra boendehusen beräknas vara klara 2024 och utbyggnaden av anstalten innebär ett stort rekryteringsbehov framöver. Totalt väntas utökningen innebära cirka 115 nya arbetstillfällen i Tidaholm. Hela projektet genomförs i etapper och beräknas preliminärt vara helt klart våren 2028.

Nära Tidaholm ligger anstalten Rödjan som också genomgår stora förändringar de närmaste åren, som en del av Kriminalvårdens satsning. Framtidens större och modernare Rödjan väntas stå klar 2024, med totalt 350 platser i säkerhetsklass 2 och 3. Idag har anstalten 60 platser i klass 3. De nya byggnaderna blir så kallade typhus, det vill säga standardiserade byggnader som medför lägre byggkostnader och kortare byggtider. Totalt innebär satsningarna i Tidaholm och Rödjan mer än 200 nya jobb.

Läs mer om hur Kriminalvården växer.