Kriminalvården logotyp

Färre skjutningar i Malmö efter Sluta skjut

18 februari 2021

Sluta skjut kan bidra till att minska det grova våldet. Det visar en utvärdering från Malmö universitet.

Brottsförebyggande rådet, Brå, har gett Malmö universitet i uppdrag att göra en effektutvärdering av projektet Sluta skjut, som Kriminalvården, Polisen och Malmö stad har jobbat med sedan 2018. Sluta skjut bygger på GVI, group violence intervention, en beprövad amerikansk metod som visat goda resultat i våldsutsatta städer i USA. Resultatet av utvärderingen presenterades på en pressträff under onsdagen.

Minskning med 37 procent

Skjutningarna i Malmö har minskat med 37 procent under den undersökta tiden, januari 2017 till och med februari 2020.

– Vi har tittat på samtliga skjutningar i Malmö, plus jämförande data i Stockholms, Göteborg och Uppsala, och ser en tydlig nedgång i Malmö, säger Caroline Mellgren, biträdande professor i kriminologi Malmö universitet.

Det är dock svårt att säkerställa statistiskt vilka faktorer som ligger bakom minskningen. I Stockholm är antalet oförändrat, i Göteborg går antalet ner och i Uppsala upp.

Slutsatserna av utvärderingen är att Sluta skjut är en brottsförebyggande metod som kan bidra till att minska det grova våldet i en svensk kontext samt att det finns förutsättningar att pröva arbetssättet i flera städer.

Samverkansavtal till utgången av 2023

Petra Tullgren som är frivårdschef i Malmö ser fram emot att fortsätta arbetet för att minska det dödliga våldet.

– Utvärderingen efter den här korta tiden är positiv och det samma gäller för den tidigare publicerade processutvärderingen. Vi tror på att fortsätta det långsiktiga arbetet för att bättre kunna följa effekten av strategin och har i Malmö tecknat samverkansavtal till utgången av 2023, säger Petra Tullgren.

– Siffrorna i Malmö är goda och det går inte heller att bortse från den klart ökade goda samverkan som öppnats upp emellan oss. Det ger även återspeglingar i att kunna säkerställa god arbetsmiljö.

"Vi tror mycket på det här sättet att arbeta"

Justitieminister Morgan Johansson deltog också under presskonferensen och avslutade med att blicka framåt.

– Vi tror mycket på det här sättet att arbeta och kommer fortsätta att försöka se till att det kan utvecklas över landet. Göteborg har tagit beslut om att införa det och det finns ett stort intresse i Uppsala, säger Morgan Johansson.

Läs mer om utväderingen på Brås webbplats