Kriminalvården logotyp

Planering för vaccination av klienter pågår

18 januari 2021

I mellandagarna inleddes vaccineringen mot covid-19 i Sverige. Inom Kriminalvården pågår arbetet med att ta fram ett vaccinationsprogram för fullt.

I Sverige är det Folkhälsmyndigheten som ansvarar för fördelning av vaccin och de kan, enligt avtal, inte leverera till någon annan än regionerna. Kriminalvårdens önskan och målsättning är att vaccinera våra klienter i samma takt som den övriga befolkningen. En dialog har påbörjats kring detta med SKR (Sveriges Kommuner och Regioner), MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) och de 21 sjukvårdsregionerna.

Kriminalvårdens ambition är att genom överenskommelser med regionerna ges tillgång till vaccin så att vår egen sjukvårdspersonal kan vaccinera klienter i anstalter och häkten. Detta skulle vara betydligt mer resurseffektivt och mindre riskfyllt än en förflyttning av klienter till den offentliga hälso- och sjukvården för vaccination.

När det gäller klienter i frivård undersöks hur vi på bästa sätt kan hjälpa dessa att ta sig till den offentliga hälso- och sjukvården för vaccination.

Målsättningen med Kriminalvårdens arbete kring vaccinationer är att få en stor andel av myndighetens klienter och medarbetare att vaccinera sig under 2021.