Kriminalvården logotyp
En rastgård på ett häkte. Skiss.
Den stora promenadgården uppmuntrar till rörelse och löpbanan är tillräckligt stor för att jogga runt. Det finns möjlighet att sätta in delar av ett utegym i efterhand. Foto: Sweco/Johnér

Rastgårdar i nytt ljus

27 januari 2021

En större rastgård och tio så kallade tårtbitar genomgår en förvandling på häktet Helsingborg. Stora naturmotiv ska projiceras på väggarna, klätterväxter ska slingra från taket och intagna ska själva kunna välja intensitet på belysningen.

Illustration av en rastgård på häkte.

Skiss av en mindre rastgård.

”Vill jag ha en soluppgång eller solnedgång i havet framför mig?”

Tanken är att den frihetsberövade ska kunna flagga på till bevakningscentralen för att välja ljusintensitet. Beroende på vilken stämning personen är ute efter, och vilken tid det är på dygnet, kan hen välja mellan dunkelt, ljust eller intensivt. Rätt mängd ljus kan motverka depression och trötthet och hjälpa den som har sömnstörningar.

Tekniken med upplysta naturmotiv finns redan framtagen. Men ljussatta motiv har inte funnits i Kriminalvårdens lokaler tidigare. Fastighetsavdelningen jobbar tillsammans med arkitektkontoret Sweco för att ta fram förslag på hur promenadgårdarna ska gestaltas. Sweco bistår med en arktitekt som specialiserat sig på ljussättning.

Test med naturbilder

Kriminalvården har även tagit hjälp av Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp, som forskar och arbetar med rehabilitering i gröna miljöer för personer med utmattningsdepression eller som lider av hjärntrötthet.

– Alnarp har tittat på naturbilderna och tror att de ska fungera i vår miljö. Bilderna ska ha en variation. Att de ser olika ut ger en känsla av att komma till en ny och annorlunda plats varje dag, säger Oskar Vilhelmsson på fastighetsavdelningen som håller i projektet.

– Idag vet vi inte säkert att det kommer att funka. Därför måste vi testa innan vi kan säga att det blir bra, fortsätter han.

Testet på Helsingborgshäktet ska ge svar på frågor om utformningen: Vilka material kan hålla över tid? Hur svår är monteringen? Hur ser det ut när det är monterat? Och som vanligt i Kriminalvården står säkerheten i centrum.

Nu försenade coronan projektet som varit i gång sedan maj i fjol. Målningsarbetet skulle ha varit klart innan kylan kom och det förstärkta ljuset skulle kunna hjälpa dem med årstidsbundna depressioner när vintermörkret sänker sig över landet.

– Såklart hade det haft bäst effekt om allt varit klart nu. Men vi vet att det kommer en vinter till.

Invigning i vår

Just nu handlar arbetet om att göra monteringsanvisningar och få till ljussättningen. Naturmotiven är valda och man har tagit fram färgkulörer på väggarna. Först var planen att väggmålningar ytterligare skulle komplettera känslan av att befinna sig på en annan plats. Men man har övergett tanken med målade konstverk på väggarna. Det blir enfärgade väggar.

– Det är bra om intagna eller personal kan återställa väggen och fylla i med färg om någon rispar eller förstör.

Väggarna kommer att målas till våren och därefter kan monteringen av armaturer och övrig inredning påbörjas.

– Jobbar vi på kanske vi har invigningen i april, maj.

Vilken effekt förväntas ljussättningen ha?

– Kriminalvårdens förhoppning är att miljön ska få intagna att må lite bättre psykiskt.

Naturupplevelse istället för steril miljö

Oskar Vilhelmsson hänvisar till forskning om restorativa miljöer. Där framkommer att nyopererade patienter som erbjuds fönster med utsikt över natur behöver mindre smärtstillande än patienter som inte erbjuds naturutsikt.

– Samma effekt fick man när tavlor med naturmotiv sattes upp på väggarna, säger han.

Istället för en kal och steril inomhusmiljö, vilket dagens promenadgårdar ofta är, får de intagna en ny naturupplevelse av varje promenadgård. Ljussättningen är inte tänkt att ersätta dagsljuset, utan är ett komplement till att se ut genom fönstret.

Tidigt fanns även tankar på att gjuta om golven och lägga ut material ojämnt för att skapa en känsla av att man är ute och går i naturen. Att behöva ta nya vägar är bra för hjärnan.

Men man har övergett tanken på omgjutning, golven förblir platta och man behöver inte titta ner för att ta sig fram säkert på promenadgården. Istället skapas målade motiv på golven.

– Vi testar med samma färg som man använder till övergångsställen. De intagna får uppleva något annat än ett betonggolv – även färg aktiverar hjärnan lite grann.

Kan användas på fler häkten

Efter en utvärdering är tanken att den gestaltande inredningen sedan kan uppföras på häkten i hela landet. Lokalt bestämmer kriminalvårdschefen, men målsättningen är att säkerhetshäktena, som har många klienter, ingår i den första rundan som får tillgång till ljussatta promenadgårdar.

– Framförallt de stora häktena Helsingborg, Malmö, Kronoberg, Huddinge, Sollentuna och Göteborg. Det finns några som inte kan, men vi får välja ut några. Märker vi att det är bra kan vi även uppföra dem i efterhand, exempelvis på det nya häktet som ska byggas i Kristianstad.

Visserligen ger projektet inga nya platser, men däremot ett bättre psykiskt mående hos klienterna.

– Jag hoppas att det blir uppskattat. Jag tror att intagna tycker det är kul att det händer någonting. Sen hoppas jag att personalen tycker det är trevligt också.

Passar även i personalutrymmen

En uttänkt ljussättning och naturmotiv passar utmärkt även i personalutrymmen. Som i personalgymmet på häktet Sollentuna, där man har satt upp naturmotiv i fönstret för att hindra insyn.

– Det finns massor av ställen där man skulle kunna applicera bättre ljus och naturmotiv. Det gäller bara att börja någonstans. Varför inte för dem som sitter bakom skärmar i bevakningscentraler?

Oskar Vilhelmsson fortsätter:

– Där kan man klä in en vägg med naturmotiv och lägga spottar i golvet som lyser upp. När solen går upp, så tänds spottarna och lyser upp väggen. När det är fullt dagsljus går spottarna ner.