Kriminalvården logotyp

Sluta skjut förlängs i tre år

14 januari 2021

Kriminalvården, Polisen och Malmö stad har undertecknat en överenskommelse om att förlänga satsningen Sluta skjut i ytterligare tre år, till och med år 2023. Tillsammans fortsätter nu arbetet mot det dödliga och grova våldet i Malmö.

Sluta skjut har pågått i snart tre år, och i november 2020 presenterade Brå en processutvärdering, genomförd av Malmö universitet, som visade att implementeringen av satsningen fungerat. Under våren ska en effektutvärdering vara klar och presenteras.

Att beslutet om förlängning tas innan effektutvärderingen är klar, beror bland annat på att det arbete som hittills gjorts i satsningen ser lovande ut. Implementeringen av den amerikanska strategin Group Violence Intervention (GVI), som Sluta skjut grundar sig på, har varit lyckad.

Kraftig minskning av våldet

Samverkan mellan organisationerna har utvecklats positivt och det dödliga och grova våldet har kraftigt minskat under tiden som satsningen pågått. Fler har också valt att ta hjälp för att påbörja resan mot ett liv utan kriminalitet.

– Vi har skapat en samverkan mellan Kriminalvården, Malmö stad och Polisen som är utöver den traditionella. Det är viktigt att vi nu förlängt överenskommelsen, för att samverkan ska kunna fortsätta över en längre tid. Det ger oss än mer möjligheter att ytterligare förfina våra redan goda resultat och göra Malmö till en tryggare plats, säger Stefan Sintéus polisområdeschef i Malmö.

Ingen "quick fix"

Ännu ett skäl till förlängningen är att Sluta skjut inte är en ”quick fix”. För att få ett kvitto på om satsningen verkligen har långsiktig inverkan på det grova våldet i Malmö behöver den pågå i minst tre år till och genom samverkansöverenskommelsen visar nu alla tre parter att arbetet fortsätter att vara prioriterat.

– GVI som strategi är ett arbetssätt som fungerar väl i det uppdrag som Kriminalvården har för att motverka återfall i kriminalitet. Om vi, genom samarbetet med Polisen och Malmö stad, kan bidra till att öka tryggheten och motverka dödligt våld i Malmö så ska vi så klart göra det, säger Petra Tullgren, kriminalvårdschef på Frivården i Malmö.

Minskat dödligt och grovt våld

Sedan 2017 har antalet skjutningar i Malmö minskat succesivt, även om antalet dödsfall under perioden var som högst 2018. Under 2020 inträffade 20 skottlossningar, varav tre med dödlig utgång.

Antal skjutningar per år i Malmö

2017: 65 skjutningar / 7 döda / 35 skadade
2018: 47 skjutningar / 12 döda / 23 skadade
2019: 34 skjutningar / 7 döda / 13 skadade
2020: 20 skjutningar / 3 döda / 5 skadade

Fler avhoppare

Malmö stads avhopparverksamhet har aldrig haft så många ärenden på sitt bord som under 2020. Under året har 49 personer från våldsdrivande grupperingar fått någon form av stöd från socialtjänsten, exempelvis hjälp med myndighetskontakter, insats med flytt, kontakt med sociala insatsgrupper etc.