Kriminalvården logotyp
Skiss på blivande anstalten i Trelleborg.
Ett av de tidiga förslagen på hur Trelleborgsanlägningen kan komma att utformas.

Trelleborgsbor fick svar på frågor om framtida anstalten

29 januari 2021

Intresset från allmänheten var stort när kommunen i veckan höll ett livesänt informationsmöte om den kriminalvårdsanläggning som planeras i Trelleborg. Kriminalvårdens Nils Lamartine och Anders Eriksson var med och svarade på frågor tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Mikael Rubin (M).

– Det här var ett jättebra sätt att invånarna fick ställa sina frågor direkt till Kriminalvården. Det kändes bra att kunna ha den här formen av dialog, säger Nils Lamartine, projektledare på fastighetssidan, som deltog tillsammans med verksamhetsexpert Anders Eriksson.

Om rymningar, narkotika och arbetstillfällen

Ihop med kommunens representanter fick de in frågor via en chatt: Hur stor är risken för rymningar? (Liten.)  Kommer anläggningen att locka till sig narkotikahandel och ökad kriminalitet? (Inget talar för det, snarare tvärtom genom ökad bevakning.) Hur många arbetstillfällen och yrkesgrupper kommer anläggningen att ge? (Ungefär 300 arbetstillfällen inom en rad yrken, framför allt kriminalvårdare.)

Se frågestunden i efterhand (1 h och 13 min in i klippet.) 

Får hållbarhetsinriktning

Flera frågor gällde placeringen av anstalten, som enligt den påbörjade detaljplanen blir strax öster om staden, på en yta som utgörs av god jordbruksmark. Det senare faktumet har mött kritik från bland annat Centerpartiet, Miljöpartiet och Lantbrukarnas riksförbund, LRF. 

Nils Lamartine påpekar att det är Trelleborgs kommun som anvisat just den marken, och att kriminalvårdsanläggningen ska byggas med en hållbarhetsinriktning:

– Ambitionen är bland annat en solcellsanläggning, miljöledningsarbete inne på anstalten, ett återvinningssystem och om att främja biologisk mångfald i anslutning till anläggningen, berättar han, vilket även framkom på mötet.

Politisk majoritet står bakom

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Rubin (M) påpekade att marken sedan länge varit tänkt för någon form av exploatering. Han tryckte också på att 90 procent av ledamöterna i kommunfullmäktige är för att anläggningen etableras på nämnda plats. Hela fullmäktige är utöver det positiva till själva etableringen, bland annat på grund av de arbetstillfällen som det innebär.

I november gjordes arkeologiska undersökningar på platsen, då man hittade rester av bostäder och gravar. Lämningarna ska grävas ut, dokumenteras och sedan ska platsen fyllas igen. Utgrävningarna väntas inte påverka tidsplanen, framkom under mötet.

Undran kring lokal påverkan

En hel del frågor gällde anläggningens eventuella påverkan på det omgivande samhället: kring ökad trafik, höjd på byggnader och staket, störande belysning och förändrade bostadspriser. Svaren i korthet: Man får räkna med en viss trafikökning, byggnaderna blir på sina håll några meter högre än dagens omgivande bebyggelse, belysningen kommer att riktas inåt mot anläggningen och bostadspriser brukar inte påverkas på de orter där Kriminalvården har verksamhet.  

Aktuell status för kriminalvårdsanläggningen:

Kriminalvårdsanläggningen i Trelleborg ska innehålla anstalt, häkte och transportverksamhet.

Trelleborgs kommun och Kriminalvården underteckande i juni 2020 ett samverkansavtal om etablering av en anläggning med 450 intagna, varav 350 i anstalt och 100 i häkte.

Veckans möte hölls med anledning av kommunens pågående detaljplanearbete, som ska vara klart i höst.

Kriminalvårdens förstudie ska vara klar senast den 30 oktober 2021, under förutsättning att en fastighetsägare finns upphandlad senast 31 augusti.

Målbilden för när full verksamhet ska vara igång är årsskiftet 2026/27.