Kriminalvården logotyp
Josefin Pettersson står framför ett gult hur med gröna dörrar och  samtalar med två kvinnor under en utbildning. Hon har håret täckt av en ljus sjal. De två somaliländska kvinnorna bär gröna slöjor.
En stor del av Josefine Petterssons arbete i Somaliland handlar om utbildning av personal. En annan uppgift är att skapa ett pilotprogram för villkorlig frigivning, något som inte existerar i området idag. I Sverige arbetar Josefine Pettersson inom frivården.

18 juli – kriminalvårdens dag i världen

16 juli 2021

– Det blir inte drastiska förändringar, men jag sår frön och får stå ut med tanken att inte se det färdiga resultatet. Det säger Josefine Pettersson, som sedan snart två år arbetar som fängelsementor i den somaliländska kriminalvården.

Josefine Pettersson är utsänd av svenska Kriminalvården för att arbeta med ett FN-lett uppdrag i Hargeisa i Somaliland. För den som har ett internationellt uppdrag inom kriminalvården betyder den 18 juli ofta något särskilt. Det är Nelson Mandelas födelsedag och en dag då  FN valt att uppmärksamma de mänskliga rättigheterna i allmänhet och human kriminalvård, intagnas situation och kriminalvårdarnas arbete i synnerhet. Dagen kallas Nelson Mandela international day och uppmärksammas ofta mer utomlands än i Sverige.

För Josefine Pettersson är det på sätt och vis Mandela day varje dag. Hennes jobb handlar i hög grad om att utbilda personal i den somaliländska kriminalvården och då är de internationella fängelsereglerna, som Nelson Mandela rules, ständigt närvarande.

Inställningen viktigast

– När man pratar om Nelson Mandela rules, pratar man oftast om de intagnas rättigheter. Det är lätt att glömma personalen. Jag ser det som en byggnadsställning. Det måste finnas struktur, arbetsbeskrivningar och krav på vad personalen ska kunna, annars faller det tillbaka på de intagna, säger Josefine Pettersson.

Strukturen hämtas i de internationella reglerna, forskning och vetenskap.

– Det här är ett arbete som inte behöver kosta så mycket. I slutänden handlar det mycket om inställningen till de intagna. Och att inse att mitt beteende mot de intagna påverkar hur de agerar. Har man en bra inställning, höjs säkerheten och vardagen fungerar bättre. Det blir en win-win-situation.

I praktiken kan det handla om att genomföra visitationer på ett professionellt och enhetligt sätt. Eller att dokumentera och hålla ordning på inskrivningar, register och frigivningstider.

Uppsakattade minidrillar

”Nu känner jag förtroende för att använda ord istället för muskelkraft för att skapa säkerhet i fängelset” skrev en av deltagarna i utvärderingen efter en fem veckorsutbildning riktad till mellanchefer. Ett gott betyg till Josefine och hennes kollega Annette Warman, som också har jobbat med korta, konkreta utbildningsinsatser, i fängelsemiljön. Ett slags minidrillar på ett par timmar.

– En insats handlar om hur man tar emot besökare när de kommer innanför grinden. Hur genomför man en respektfull visitation? Får man en bra relation direkt innanför grinden bidrar det till ökad säkerhet i fängelset.

Workshopparna har blivit väldigt uppskattade. Också för att de blandar teori med praktik, en utbildningsform som svensk personal ofta bidrar med i det internationella arbetet.

Lyfter kvinnorna

FN ställer krav att minst 30 procent av utbildningsinsatserna i deras uppdrag ska vända sig till kvinnor. Det tycker Josefine Pettersson är viktigt.

– Kvinnor prioriteras lägre här. Förutom på kvinnofängelser, som har kvinnlig personal, så finns kvinnorna mest inom administrationen och de har sällan fått gå någon utbildning. Därför är det viktigt med kvinnoperspektivet. I återkopplingen vi får, ser vi också hur mycket det betyder för kvinnorna att få gå en utbildning. Det gör att de känner sig inkluderade och att deras arbete är värdefullt.

Vad har då vi att lära av arbetet vid utlandsmissioner? En sak är att ta sig tid.

– Här är tempot långsammare, det gör att man tar sig tid att lyssna. Det finns också utrymme för förändringar på ett annat sätt än i myndighetssverige. Det går snabbare att ändra rutiner som inte fungerar. Men det är förstås på gott och ont.

Fakta/Nelson Mandela day

Den 18 juli är Nelson Mandelas födelsedag och utsedd till Nelson Mandela international day. Det beslutade FN:s generalförsamling 2009. Dagens primära syfte är att främja mänskliga rättigheter och uppmanar till eftertanke och handlingar för att bidra till en bättre värld.
Sedan 2015 är det även en dag för att främja humana förhållanden på anstalter och häkten. Medvetenheten kring intagnas rättigheter ska öka och det viktiga arbete som kriminalvårdare värdesättas. 
2015 kom också den uppdaterade versionen av Standard minimum rules for the treatment of prisoners från 1957. Den kom att gå under namnet Nelson Mandela rules och ses som den viktigaste internationella standarden kopplad till behandlingen av intagna i inlåsta miljöer.
Reglerna utgör också ett ramverk för det administrativa och operativa kriminalvårdsarbetet, utvecklandet av policys och rutiner samt en grund för inspektionsmekanismer. Bland annat finns avsnitt om registrering, sjukvård, disciplinära åtgärder, sårbara grupper, inspektioner och utbildning av personal.

Läs mer om Nelson Mandela day här.