Kriminalvården logotyp
En man i kostym står vid en vägg tillsammans med två personer i uniform, en man och en kvinna.
​Kenneth Holm, säkerhetsdirektör på Kriminalvården, besökte anstalten Hällby efter gisslansituationen. Anstaltschefen Peter Kjellin avbröt sin semester när händelsen inträffade, då Mikaela Sellberg var hans ersättare.

Efter gisslansituationen: "Ett samlat lugn"

26 juli 2021

Dagen efter den allvarliga gisslansituationen rådde ett samlat lugn på anstalten Hällby. Så vill Kenneth Holm, säkerhetsdirektör på Kriminalvården, sammanfatta sina intryck när han på torsdagen besökte Hällby och visade sin tacksamhet för insatserna, som gjorde att situationen kunde få ett lyckosamt slut.

– Det var fantastiskt att träffa medarbetarna efter vad de har varit med om, säger Kenneth Holm som blev särskilt tagen av hur allihop slutit upp för varandra kring händelsen.

Vid besöket träffade Kenneth Holm de två förhandlarna, vars insatser under nio timmar var direkt avgörande för utgången av situationen. Han fick också möta de två kriminalvårdare som togs som gisslan och som nu valt att komma tillbaka till sin arbetsplats för att samtala om det som hänt.

– Jag är glad över att ha fått träffa dem och se att de var fysiskt oskadda och mådde väl efter omständigheterna. De har gjort en heroisk insats när de råkat ut för någonting som ingen medarbetare någonsin ska behöva råka ut för.

Stund av gemenskap

Dagen efter gisslansituationen samlades så gott som all personal till en stund av gemenskap, där många medarbetare avbröt sin semester för att delta. Personal från andra anstalter har också funnits till hands och velat ge sitt stöd, både under och efter incidenten.

– Man ställer verkligen upp för varandra när det gäller. Jag vill tacka alla medarbetarna inom myndigheten för deras insatser under den här svåra krisen, säger Kenneth Holm, som också vill framhålla det goda samarbetet med Polisen.

Omtumlande dygn

Dygnet efter händelsen var påfrestande och omtumlande, inte minst på grund av ett stort medialt intresse. En fråga som uppkommit är huruvida problematiken kring platsbrister i landets fängelser varit en bakomliggande orsak till gisslansituationen, men Kenneth Holm konstaterar att det inte rådde någon överbeläggning på avdelningen där händelsen inträffade.

– Vi ser det här som en isolerad händelse. Det finns inget som tyder på att vi har strukturella brister i vårt säkerhetsarbete, utan vi upprätthåller säkerheten trots olyckliga omständigheter kring den här händelsen, säger Kenneth Holm.

Intern utredning

Kriminalvården har startat en intern utredning för att undersöka hur situationen kunde uppstå, samtidigt som polis och åklagare inlett en förundersökning rörande människorov.

Utifrån den rådande förundersökningen och Kriminalvårdens egen utredning kommer  myndigheten att behöva vara sparsam med ytterligare kommentarer kring gisslantagningen.