Kriminalvården logotyp

Lyckligt slut på gisslansituationen

22 juli 2021

Den allvarliga gisslansituationen på anstalten Hällby där två kriminalvårdare togs som gisslan avslutades efter förhandlingar sent på onsdagskvällen.

– Vi är så lättade över att det gick bra i en mycket allvarlig situation. De två kriminalvårdarna upplever att de har behandlats förhållandevis väl utifrån den extrema situation de utsatts för och mår efter omständigheterna bra. De har erbjudits samtalsstöd, säger Peter Kjellin, chef på anstalten Hällby.

Det var vid 12.30-tiden på onsdagen som två morddömda intagna tog sig in i vaktrummet på en avdelning på anstalten Hällby utanför Eskilstuna. De två kriminalvårdare som befann sig i rummet blev tagna som gisslan.

Kriminalvården gick upp i både lokal och nationell stab med anledning av händelsen och skickade förhandlare och insatsstyrka till platsen. Polis tillkallades också och läget på anstalten frystes. Efter flera timmar av förhandlande släpptes den ena kriminalvårdaren vid 19-tiden. Drygt två timmar senare släpptes den andra kriminalvårdaren.

Krisstödet aktiverades

Under den pågående insatsen aktiverade anstalten det lokala krisstödet – särskilt utbildade kollegor som finns tillgängliga för att omhänderta oro och rädsla. Myndighetens företagshälsovård aktiverades också och anhöriga till de gisslantagna fick en kontaktperson på anstalten och tillgång till personalstöd.

– Medarbetare som varit utsatta för en sådan här traumatisk händelse ska få lämpligt stöd. En sådan här händelse påverkar individer olika så det viktigaste initialt är att skapa trygghet och lugn för de utsatta, säger Peter Kjellin.

Händelsen ska utredas

Vid alla allvarliga incidenter startar Kriminalvården en utredning för att se om regler och rutiner har följts, och vilka eventuella lärdomar Kriminalvården kan dra. Parallellt med detta pågår polisens brottsutredning.

– Det här är en mycket allvarlig händelse för Kriminalvården. Men tack och lov mycket ovanlig. Vi har ett stort ansvar för våra medarbetares väl och ve och nu närmast kommer vi nogsamt utreda hur denna allvarliga situation kunde uppstå och vilka eventuella lärdomar vi kan dra, säger Jörgen From Nordin, stabschef.

De två gisslantagarna har omhändertagits av polisen och kommer inte att placeras på anstalten Hällby igen.

Avdelningen inte överbelagd

Den aktuella avdelningen på Hällby var inte överbelagd. Utredningen får visa om incidenten har något samband med överbeläggningen, men i dagsläget finns inget som pekar på det.

Det är mycket ovanligt med gisslansituationer inom Kriminalvården. De senaste allvarliga händelserna var 2004. De lärdomar som gjordes då arbetar myndigheten efter idag. Det handlar framför allt om dynamisk säkerhet, och att personalen ska vara ute bland intagna för att observera och kunna lugna ner situationer för att förebygga incidenter, hot, våld och misskötsamhet

– Vår personal övar även gisslansituationer med insatsstyrkor och förhandlare, för att vara förberedda på allvarliga situationer. Samverkan med polisen fungerade väldigt väl under den här händelsen, säger Kenneth Holm, säkerhetsdirektör.