Kriminalvården logotyp
En person i vit biodlardräkt arbetar vid två bikupor. Foto.
En lokal biodlare tittar till bina, ungefär 20 000 bor i varje kupa. Men de kan bli ännu fler.

50 000 nyanställda på Kumla

24 juni 2021

2 500 kvadratmeter gräsyta ger plats åt blommor och bin på Kumla. Anstalten har också vuxit med uppåt 50 000 nyanställda. Bin alltså.

Kumlaanstalten ska omges av ängar. Gräsmattor har grävts upp och ängarna har såtts. Blommor av flera sorter är valda för att gynna den lokala floran och faunan. Och ännu fler ängsmarksområden planeras på anstaltsområdet, både inom och utanför murarna.

– Det har varit en ganska grå och trist asfaltsväg in till anstalten, men nu skapar vi blomsterytor på var sida av vägen, säger produktionsledare Stefan Häger.

Hotell, sandbäddar och bikupor

Ett 20-tal insektshotell har också satts upp och det planeras för sandbäddar för de arter som föredrar öppna och solbelysta miljöer. Dessutom har två bikupor placerats på anstaltsområdet i samarbete med fastighetsägaren, som står för kuporna medan Kriminalvården ansvarar för skötseln. I bikupornas direkta närhet odlas honungsört och andra nyttoväxter som föda till bina.

– Det är för att maten ska räcka till alla. Det finns annars en risk när man sätter upp bikupor att bina som är cirka 20 000 i en kupa och kan bli ännu fler, äter upp sådant som andra viktiga insekter och pollinerare skulle äta. Så här gäller det att tänka till så att vi gynnar alla arter och därmed en biologisk mångfald, berättar Stefan Häger.

Binas arbetsuppgift, förutom att tillverka honung, är att hjälpa till med pollineringen av växter och blommor i närheten.

Kommunens största arbetsgivare

Stefan Häger fortsätter skämtsamt:

– Nu är anstalten den största arbetsgivaren i Kumla kommun med sina 40 000 till 50 000 nyanställda, i form av alla bin!

Stefan leder det pågående arbetet med att miljöcertifiera hela anstalten Kumla, med siktet inställt på 2022. Att gynna biologisk mångfald är dessutom ett av Kriminalvårdens mål med myndighetens miljöledningsarbete.

För att nå framgång bedriver Kumla sitt miljöarbete i projektform – en sak i taget görs.

– Vi kommer att jobba med miljöförbättringar som av­fallssortering, återvinning, åka mindre bil, att spara på vatten, el och värme, berättar Stefan Häger.

Än så länge fokuserar anstalten på att engagera personalen.

– Men ingenting hindrar att de intagna är med i miljöarbetet, och på sikt är det målet. Redan idag är de med genom att sopsortera avfallet på sina avdelningar.

Insektshotell hänger på rad på ett staket vis ett fängelse. Foto.

Insektshotellen hänger på rad vid anstalten.