Kriminalvården logotyp
Diverse siffror och statistik, från framsidan av publikationen Kriminalvård och statistik 2020. Illustration.

Beläggningen över 100 procent under 2020

16 juni 2021

Beläggningen i Kriminalvården fortsatte att öka under 2020 och var i genomsnitt över 100 procent både i häkten och på anstalter. Pandemin hade stor effekt på verksamheten och ledde till fler avskildheter och färre permissioner. Det visar den statistik som nu publiceras i ”Kriminalvård och statistik” (KOS) för 2020.

Kriminalvårdsdirektör Hanna Jarl.

”Kriminalvård och statistik” är Kriminalvårdens publikation med sammanställd, slutlig statistik från 2020. Den innehåller grundläggande fakta om Kriminalvårdens verksamhet, baserad på information från myndighetens klientsystem.

– Intresset för Kriminalvårdens verksamhet är stort och vi vet att KOS är en efterfrågad publikation, säger kriminalvårdsdirektör Hanna Jarl. Det är viktigt för oss att kunna beskriva det vi gör genom statistik och siffror.

Högsta häktesbeläggningen sedan 1989

En tydlig trend under 2020 var, precis som under 2019, att beläggningssituationen var mer ansträngd. Beläggningsgraden var i snitt 101 procent i häkte och 103 procent på anstalt under 2020. Den genomsnittliga beläggningen i häkte nådde under 2020 sin högsta nivå sedan 1989 och även på anstalterna ökade beläggningen. Inflödet av klienter till fängelse minskade visserligen, men den totala utdömda strafftiden för alla påbörjade fängelseverkställigheter ökade med åtta procent.

Pandemin har påverkat Kriminalvårdens verksamhet stort under året och det märks även i statistiken. Bland annat har antalet beslut om avskildhet ökat till 27 536 under 2020, en ökning med nästan 8 400 från 2019. En förklaring är att fler beslut om avskildhet har fattats för att begränsa smittspridningen.

Stabilt kring återfall och direktrymningar

– En annan effekt av pandemin är att antalet permissioner minskade, säger Hanna Jarl. Vi fattade tidigt beslut om att begränsa antalet permissioner för att begränsa smittspridningen.

Återfallen i brott inom tre år låg på 30 procent under 2020, precis som 2019. Andelen som återfaller i brott har minskat över tid, men har legat stabilt runt 30 procent sedan 2011. En annan positiv siffra är att inga rymningar från anstalter eller häkten inträffade under 2020.

– Vi ser också att antalet timmar i sysselsättning fortsätter att stiga, vilket är glädjande, säger Hanna Jarl. Statistik får allt större betydelse, både för vår egen uppföljning och för att öka omvärldens förståelse för Kriminalvårdens verksamhet. Vi arbetar för att stärka vår förmåga på det här området.

Här kan du läsa mer om Kriminalvård och statistik

Ladda ner: