Kriminalvården logotyp

Vaccinering av intagna igång på anstalter och häkten

2 juni 2021

Nu är vaccineringarna mot covid-19 igång för intagna i anstalter och häkten. Även om det skiljer sig en del mellan regionerna beräknas de flesta bli erbjudna sin första spruta redan till midsommar.

Närbild på en överarm som får vaccin från en spruta. Foto.

De flesta intagna väntas få sin första dos före midsommar.

Kriminalvårdens regionala covidsamordnare och sjukvårdsexperter har under flera månader gjort sig redo för en storskalig vaccinering som i grunden följer den prioriteringsordning som Folkhälsomyndigheten beslutat om. Eftersom Kriminalvården inte har fått någon egen tilldelning av vaccin är det dock upp till sjukvårdsregionerna att bestämma när intagna ska vaccineras och vilka som ska utföra vaccineringarna.

När vaccineringarna väl genomförs på en plats erbjuds alla intagna vaccin vid samma tillfälle, oavsett ålder eller om personen tillhör en riskgrupp, på grund av logistiska och säkerhetsmässiga skäl.

Egen personal vaccinerar

På de flesta håll innebär det att Kriminalvårdens egen sjukvårdspersonal vaccinerar. Så är det bland annat i Kriminalvårdens Region Mitt.  

– Det fungerar bra. Vi har ett team som åker runt på våra verksamhetsställen och vaccinerar för fullt, berättar Cecilia Wärn och tillägger att häktet Karlstad är ett undantag där sjukvårdsregionen skickar sin egen personal för samarbete med häktets egna sjuksköterskor.

Hon konstaterar att drygt hälften av intagna på anstalten Kumla i skrivande stund fått sin första dos, för att ta ett exempel som kräver en särskilt stor samordning. Här vaccinerades inte mindre än 200 personer på en och samma dag.

Plötsliga beslut 

Enligt Cecilia Wärn är utmaningen att det hinner hända mycket mellan planering och vaccinering. Besluten om när nya vaccinationsfaser blir aktuella har kommit plötsligt. Lägg därtill ett relativt stort in- och utflöde av intagna på vissa verksamhetsställen.

– Det svåra är tajmingen. Det kan till exempel handla om att vissa ska på villkorlig frigivning, och som bör få möjlighet att vaccinera sig innan de ska komma ut, säger Cecilia Wärn.

Hinner ändra sig

Samtidigt påverkas flödet av att många intagna hinner ändra sig om de vill ta vaccinet eller inte.

– Man ska komma ihåg att intagna inte har tagit del av samma information som vi andra i samhället. Och sedan kan det gå snabbt när vaccineringen dyker upp på ens eget ställe, säger Cecilia Wärn.

Hur är det annars med vaccinationsviljan hos intagna?

– Det är ganska skiftande. I Mariefred var det 40 av 120 som tackade nej. På Kumla har cirka 15 procent tackat nej. En del har kanske kommit på andra tankar när de pratat med sjukvården eller med sin kontaktperson, säger Cecilia Wärn.

– Skillnaden mellan oss och övriga samhället är annars att vi är mer aktiva och har möjlighet att söka upp dem som kan vaccineras, tillägger hon.

Pågår under sommaren

I Kriminalvårdens sex regioner pågår vaccinationsarbetet på bred front från och med mitten av maj och beräknas pågå under sommarmånaderna. Så länge tillgången till vaccin är god kommer en majoritet att ha fått sin första spruta till midsommar. Samtidigt gäller det att säkra tillgången till vaccin för andra dosen samt för nya intagna under hösten.