Kriminalvården logotyp

Det här gäller i sommar för permissioner och besök

31 maj 2021

Från och med den 1 juni 2021 upphör begränsningen när det gäller intagnas permissioner på egen hand.

Texten är uppdaterad 16 juni 2021. Från 1 juli kan intagna medges permisson redan tre veckor efter första vaccindosen.

Lennart Palmgren, Kriminalvårdens häktes-, anstalts- och frivårdsdirektör, har beslutat om att dagspermissioner som bedöms nödvändiga för att en intagen ska kunna förflyttas till en lägre säkerhetsklass eller beviljas särskild utslussningsåtgärd återigen kan medges. Övriga permissioner kommer ske tillsammans med personal.

Undantagna från detta är intagna som genomgått covid -19 samt de som har fått sin första dos vaccin mot covid-19 och där det gått tre veckor efter vaccinationen.  Dessa kan, ur smittskyddshänseende, medges permission enligt gällande regelverk. För gruppen som fått första vaccindosen gäller beslutet från 1 juli 2021.

Intagna som genomgått covid-19 bedöms vara immuna under en period begränsad till sex månader efter att det positiva testet lämnades. Dessa intagna kan även ta emot besök av närstående utan smittskyddsåtgärder om det kan ske på lämpligt vis.

När Sverige har infört ett digitalt vaccinationsintyg kommer det finnas möjlighet för Kriminalvården att beakta om en besökare är immun. Dessförinnan görs inte någon skillnad i besöksrutinerna om du som besökare har genomgången covid-19 eller har vaccinerat dig.  

Mer information om vad som gäller för besök och permissioner hittar du på följande sida om Förändrade villkor för besök och permissioner.