Kriminalvården logotyp
Tre personer iförda hjälmar och gula respektive rosa väst har precis tagit varsitt spadtag och slänger jorden mot kameran.
​Michael Berglin, tf vd för Serneke Group, generaldirektör Martin Holmgren och Åsa Hedenberg, vd för Specialfastigheter tog ett gemensamt spadtag för den fördubblade anstalten Sagsjön, som ligger utanför Göteborg.​ Foto: Anna-Lena Lundqvist

Spadtag för fler platser på anstalten Sagsjön

20 maj 2021

Anstalten Sagsjön söder om Göteborg ska få 77 platser till 2024, att jämföra med dagens 35. På torsdagen, 20 maj, tog Kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren ett första spadtag för utbyggnaden av kvinnoanstalten.

– Det är en viktig satsning som stärker möjligheten till ett kvalitativt verkställighetsinnehåll för kvinnor. Kriminalvården bygger nu ut anstalter och häkten över hela landet för att möta det ökade platsbehovet, säger Martin Holmgren.

På anstalten Sagsjön ska man mer än fördubbla antalet platser, från dagens 35 till 77 platser år 2024. Av de platserna kommer 44 vara i säkerhetsklass 2, och 33 i säkerhetsklass 3.

Med anledning av det har Kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren, liksom representanter från byggherren Serneke och fastighetsägaren Specialfastigheter i dag vid en mindre, pandemianpassad, sammankomst tagit ett spadtag för att visa att utbyggandet har startat.

– Det primära syftet med utbyggnaden har varit att få en kriminalvård som är modern och med ett likvärdigt innehåll för kvinnor som för män. Det är en kapacitetsökning inte bara i antalet platser. Det är också en säkerhetshöjande insats. Vi förbereder dessutom för en avdelning särskilt avsedd för intagna med psykisk problematik, och vi tar höjd för barnbesök, säger kriminalvårdschef Katarina Nordin Scott.