Kriminalvården logotyp
Ryggen av en man som jobbar med montering av metalldelar vid ett skrivbord.
Tolv hyllbärare till en stringhylla ska läggas i varje påse. Ett pilligt jobb som kräver koncentration och fokus.

Bäst i landet på sysselsättning

24 mars 2021

Produktionen på lilla häktet Trelleborg drog under 2020 in 1,7 miljoner. Deras intäkter är större än för fem stora häkten tillsammans. Men pengarna är inte det viktigaste. Klienternas arbetsträning bryter känslan av mental isolering.

Häktet Trelleborg har 33 häktesplatser. En vanlig vecka kan produktionsledarna erbjuda fler än tjugo intagna praktisk yrkesträning på heltid med enklare montering och förpackning. Till största delen utförs arbetet i den egna cellen, eftersom majoriteten av de intagna har restriktioner.

Att ett litet häkte står för en stor del av inkomsterna från landets samtliga häkten verkar märkligt. Hur är detta möjligt? Jo, en av häktets samarbetspartners är ett företag som säljer hobbymaterial. De har under pandemin fått allt större efterfrågan för sina produkter för pyssel och skapande.

Drivna i arbetet

En svartklädd man i visir står i en korridor med en rullvagn framför sig. Foto.

Produktionsledare Kalle Karlström sköter logistiken.

Men framgången beror inte enbart på en bra kund. Produktionsledarna Lars Mårtensson och Kalle Karlström är drivna motorer i arbetet. De två står för logistiken, med dagliga turer in till Malmö för att hämta och lämna jobben, och inte minst instruerar de och peppar de intagna. De väger, räknar och tar stickprov för att se till att det utförda jobbet har en jämn och hög kvalitet. 

– Produktionsledarnas förmåga är helt klart en nyckel till framgången, säger kriminalvårdsinspektör Magnus Widman.

En ren bonus

Siffrorna om ekonomisk framgång talar sitt tydliga språk. Magnus Widman ser produktionen som en bonus rent ekonomiskt, men det gynnsamma är hur arbetet påverkar de intagna och därmed hela arbetsplatsen. I semestertider, då produktionen har stängts ner, märker personalen av att de intagna blir mer rastlösa och oroliga.

– Vi vill ge en eloge till alla intagna. De är arbetsvilliga och glada över att få ett jobb. Det ska sägas att allt arbete är frivilligt och att intagnas motivation för arbete har ökat sedan de inte tillåts att ta emot pengar utifrån. Att tjäna en slant för att handla i kiosken eller för att spara uppskattas, säger Lars Mårtensson. 

Skingrar tankarna

– Vårt läge – nära Öresundsbron och hamnarna Ystad och Trelleborg – gör att många som sitter här inte talar svenska, inte många ser på svensk tv. De är istället glada över att få tjäna lite pengar i väntan på rättegången, fortsätter han.

Sysselsättningen bidrar till att skingra tankarna. Produktionsledarna erbjuder en arbetsrelation och en dunk i ryggen. Även om det inte är isoleringsbrytande verksamhet, eftersom arbetet utförs i cellen, vittnar de intagna om att arbetet bryter någon form av mental isolering.

Lars Mårtensson ser till att klienterna har jobb över helgen.

– Vi produktionsledare har inget bevakningsuppdrag, men vi har daglig kontakt med klienterna och ser snabbt signaler hos dem. Om jobbet försämras eller tar längre tid att utföra, märker vi det direkt och ställer frågan ”Hur mår du egentligen?” Att vi kan vara till hjälp för kriminalvårdarna är dynamisk säkerhet, säger Kalle Karlström.

Tre kan arbeta tillsammans

Jobbet i den egna cellen kan vara att paketera pärlor eller hyllfästen, märka dem med klisterlappar och lägga i små påsar. De som beviljats samsittning och som då tillåts arbeta i arbetslokalen, kan arbeta med mer skrymmande arbeten, som att limma kartonger. Där finns några maskiner och tre intagna kan arbeta tillsammans. Jobben kan innebära säkerhetsmässiga utmaningar, men det hanteras.

– Att paketera saxar på ett häkte kan vara ett dilemma. Vi har också skrymmande material som kan vara en utmaning vid visitationer. Men samtidigt ser hela arbetsgruppen de positiva vinsterna och kan acceptera de utmaningar det drar med sig, säger Magnus Widman.

Fakta/6 häkten i topp

Intäkter från praktisk arbetsträning år 2020 (i kronor):

1 Häktet Trelleborg                      1 738 306

2 Häktet Huddinge                       480 194

3 Häktet Helsingborg                  430 031

4 Häktet Göteborg                       261 936

5 Häktet Kronoberg                     204 514

6 Häktet Berga                              192 595