Kriminalvården logotyp
Kollage med tre bilder: En bild visar händer på en bärbar dator, en bild visar en man i uniform som låser upp en celldörr samt en bild visar en man som tittar in i kameran.
"Det kan inte nog understrykas hur viktig vår roll är för Sveriges säkerhet", säger Jörgen Leyendecker, biträdande säkerhetsskyddschef på Kriminalvården.

Säkerhetsskydd i tuffa tider

29 mars 2021

Fler platser, mer personal och en allt snabbare teknisk utveckling. När Kriminalvården står inför sina största utmaningar är frågor kring säkerheten helt avgörande. Följ med in bakom dörrarna på Kriminalvårdens säkerhetsavdelning, där experterna alltid måste ligga steget före.

Nämn ordet säkerhet och de flesta ser framför sig en låst port till en värld som ytterst få har tillträde till. Samtidigt har det allmänna säkerhetsmedvetandet aldrig varit större. För vem har till exempel själv inte upplevt krångliga inloggningar i datorn i sin vardag? Dessutom blir allt fler uppmärksamma på hoten i en osäker omvärld i ständig förändring.

Viktig roll i rättskedjan

Jörgen Leyendecker är biträdande säkerhetsskyddschef och ansvarar för strategier kring säkerhetsskydd på Kriminalvården.

– Vår del i rättskedjan är central i vår verksamhet. Utan vår inblandning fungerar heller inte polisen eller domstolen när domar ska verkställas. Det kan inte nog understrykas hur viktig vår roll är för Sveriges säkerhet, säger han.

Frågor kring Sveriges säkerhet kan låta som stora ord, men vilka hot pratar vi om egentligen?

– Det är både interna och externa hot det handlar om. Det kan gälla utländska stater som vill undersöka vilka som sitter i våra anstalter, till exempel terrorister eller utländska medborgare som man vill komma åt, och få tillgång till information och system i vår säkerhetskänsliga verksamhet, säger Jörgen Leyendecker.

– Det är det första hotet. Det andra hotet är den organiserade brottsligheten och det tredje den ”vanliga” kriminaliteten, det vill säga den enskilda individen som kan vilja smuggla in narkotika eller vapen på våra anstalter.

Två tunga beslut

Nyligen fattade Kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren beslut om en risk- och sårbarhetsanalys på uppdrag av MSB i syfte att minska risker och sårbarheter i verksamheten och stärka den egna och samhällets krisberedskap. Generaldirektören har även beslutat om en säkerhetsskyddsanalys. Besluten ligger till grund för myndigheters strategiarbete som sedan mynnar ut i en säkerhetsskyddsplan. Här gäller det för säkerhetsexperterna att ständigt hålla sig uppdaterade kring områdena informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet.

Förebyggande arbetet viktigast

– Det förebyggande arbetet är den viktigaste grundkomponenten när det handlar om säkerhetsskydd. Ta frågan om personalsäkerhet, som är ett jätteområde. Vi rekryterar ett par tusen personer varje år, och då är det viktigt att vi får rätt person på rätt plats och med rätt förutsättningar, säger Jörgen Leyendecker.

Med en ökad kapacitetsökning följer också säkerhetsutmaningar som väntas fortsätta under lång tid framöver. Ett ständigt strategiarbete kräver i grunden den där låsta porten som många ser framför sig. Men Jörgen Leyendecker är heller inte rädd för att glänta på en dörr som gör att fler blir medvetna och engagerade i något som i förlängningen angår alla i samhället. Och passar på att dela med sig av sitt motto:

– Säkerhetsskydd berör så stora delar av myndigheten, så det ska vara lätt att göra rätt, säger han.