Kriminalvården logotyp

Sluta skjut får pris

23 mars 2021

Satsningen Sluta skjut i Malmö, där frivården är en viktig del, tilldelas priset ”Årets ECAD-insats” för sitt arbete mot våldsam kriminalitet.

Bakom utmärkelsen står European Cities Against Drugs (ECAD), en sammanslutning av europeiska städer och kommuner som arbetar mot narkotika och legalisering av droger. Priset delades ut i vid den digitala konferensen ”Sverige mot narkotika”, som anordnades i Borås i dag, 23 mars.

I sin prismotivering skriver ECAD-Sverige bland annat att de vill ”uppmärksamma betydelsen av det arbete som gjorts för att motarbeta den ökade våldsamma kriminaliteten, vilket i sin tur även leder till påverkan på den gängrelaterade narkotikahandeln. Genom samarbete och nytänkande har Sluta Skjut genom sitt arbete uppnått goda resultat”.

Hedrad av utmärkelsen

Stefan Sintéus, polismästare i Malmö, är hedrad av utmärkelsen och lyfter fram alla medarbetares betydelse för satsningen:

– Sluta skjut-strategin är något vi verkligen tror på i Malmö. Vi ser flera goda exempel på detta inom de tre samverkande myndigheterna polisen, Kriminalvården och Malmö stad. Att nu uppmärksammas med en hedrande utmärkelse stärker oss i det framtida arbetet med det grova våldet. Det är medarbetarna i Malmö, underrättelsepersonal, utredare, personal i yttre tjänst och alla andra som är involverade som jag särskilt vill uppmärksamma och tacka, säger han.

"Roligt att arbetet uppmärksammas"

Även Petra Tullgren, frivårdschef i Malmö, betonar vikten av den samlade insatsen inom Sluta skjut:

– Att arbeta med strategin långsiktigt och mot ett gemensamt mål har krävt stort engagemang och en stor arbetsinsats från många. Därför är det så roligt att det ger resultat – och väldigt roligt att det uppmärksammas på detta sätt!

Representanter från Sluta skjut i Malmö deltog vid konferensen för att ta emot priset. Förutom äran mottog delegationen en tavla som är skapad och skänkt av Ronny och Katarina Hård, vars son dog av en överdos.