Kriminalvården logotyp
En del av ett gult och brunt tvåvåningshus.
Det första typhuset i Sverige invigdes i maj 2020 vid anstalten Skenäs.

Ytterligare typhus vid två anstalter

4 mars 2021

Nya beslut om typhus vid anstalterna Tidaholm och Skenäs innebär ytterligare tre hus totalt.

Vid anstalten Skenäs, som var den första anstalten där Kriminalvården byggde ett typhus, har byggnationen av ytterligare två bostadshus kommit en bit på väg. I och med det nu fattade beslutet planeras för ett fjärde bostadshus. Målbilden för antal platser är 180.

Två nya hus vid anstalten Tidaholm

I oktober 2020 fattades beslut om att fem nya bostadshus ska uppföras på anstalten Tidaholm. Nu har det beslutet kompletterats med ett tillägg om att samtidigt planera för att bygga ytterligare två bostadshus inom projektets ram. Målbilden för anstalten utökas därmed till cirka 290 platser.

Samtliga nya hus uppförs enligt typhuskonceptet. Tidaholm blir det första som byggs i säkerhetsklass 1.