Kriminalvården logotyp
Två personer står vid en skrivtavla.
​"Vi gör det vi ska, det som vi tänkte och planerade för. Våra ungdomskoordinatorer som möter dessa unga gör ett jättejobb", säger Maria Svantesson. På bilden syns ungdomskoordinatorer Karin Pettersson och Lars-Johan Persson. Bild: Elisabet Jönsson.

Nio månader med ungdomsövervakning

9 november 2021

”Det går över förväntan”, säger Maria Svantesson, nationell samordnare kring ungdomsövervakningen.

Även om reglerna om den nya påföljden trädde ikraft 1 januari 2021 kom första domen till Kriminalvården den 1 april. I sex månader har den nya påföljden varit verklighet för frivårdens medarbetare.

- Det går över förväntan, det är min bild. Vi gör det vi ska, det som vi tänkte och planerade för, säger Maria Svantesson.

Som nationell samordnare håller hon ihop stödet för ungdomskoordinatorerna på frivårdskontoren. Hon kan efter de första månaderna med påföljden dra flera lärdomar. Bland annat att många domar överklagas.

- Det kanske ligger lite i sakens natur. Det är ny påföljd, det finns fortfarande bristande kunskap om den hos andra myndigheter och man vet inte hur påföljden ska tillämpas. Men vi pratar om det, vi tar vårt ansvar och pratar med socialtjänster och åklagare runt om i landet, säger hon.

”Utmaning att jobba enhetligt”

Maria Svantesson.

Det är en ny målgrupp för Kriminalvården, barn och unga som är 15 till 17 år. Maria säger att hon och hennes kollegor trodde att det skulle bli väldigt annorlunda. Men så har det inte blivit, även om en del i arbetet skiljer sig. Främst när unga testar gränserna, något som ställer krav på frivårdens tålamod kring misskötsamhet.

- Vi måste komma ihåg att många sköter sig perfekt. Men så finns det några individer där ingenting fungerar för dem, inte bara kontakten med oss, säger Maria och förklarar vidare:

- Har vi en ungdom som inte sköter sig försöker vi knyta upp hen ännu mer. Vi ändrar föreskrifterna, det är så vi kan jobba. Vi kanske ändrar till tre besök i veckan i stället för två, vi utökar kanske med behandling. Vid allvarlig misskötsamhet tar vi kontakt med åklagaren som kan varna ungdomen eller begära att domstol undanröjer påföljden – då kan straffet ändras och det kan blir sluten ungdomsvård i stället.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

En annan insikt är att Kriminalvården jobbar tillsammans med 290 olika kommuner och cirka 320 olika socialtjänstkontor. Samverkan ser därför väldigt olika ut i landet. Vi har olika uppdrag och ibland är vi inte överens om vilka insatser som våra ungdomar behöver. För unga som ännu inte fyllt 18 år finns fler insatser från socialtjänsten, än för de som fyller 18 år under verkställigheten.

- Det är en utmaning för oss att jobba enhetligt över landet. Här kommer min roll in, jag ser till att samma information når alla våra kontor.

”Ett jättejobb”

Att implementera en ny påföljd, nytt arbetssätt och utbilda medarbetare kommer så klart med interna utmaningar. Och trots att allt inte var på plats från början säger Maria att det har gått lätt.

- Vi har varit tydliga med att allt är nytt, systemstöd och handboken saknas, men vi hade inget annat val än att köra igång, säger hon och fortsätter: 
- Alla chefer, handläggare och andra medarbetare inom frivården som på ett kompetent och ödmjukt sätt tagit sig an denna uppgift, och inte minst våra ungdomskoordinatorer som möter dessa unga, gör ett jättejobb.

Om nio månader hoppas Maria Svantesson på att systemstödet är på plats, att det har kommit fler domar för ”det har varit en långsam uppstart” och att alla kontor har haft minst en dom. Hon vill se ett effektivare samarbete med polisen och socialtjänsterna, och hon hoppas att ungdomsövervakningen har kommit in ordentligt i verksamheten.

- För den passar bra i frivården, det är en bra påföljd, säger Maria Svantesson.

Fakta/Ungdomsövervakning

• Övervakningen är mellan sex månader till ett år
• Ungdomsövervakning fyller ett glapp mellan ungdomsvård, som innebär ett ungdomskontrakt eller en vårdplan med tydligt behov av stöd och hjälp från socialtjänsten, och sluten ungdomsvård, som är inlåsning på ett statligt ungdomsboende.
• Alla regioner har haft domar men inte alla frivårdskontor ännu
• Vanligaste brotten är rån, sexualbrott, narkotika- eller vapenbrott
• Till och med 31 oktober har vi:
          - 52 domar och 24 är igång
          - 22 killar och två tjejer
          - Tre ärenden är avklarade

Läs också om hur ungdomsövervakning fungerar.

Du som dömts till ungdomsövervakning hittar mer information här.