Kriminalvården logotyp
vå byggnadsarbetare jobbar på taket i förgrunden, medan man ser flera gula byggnader med byggnadsställningar i bakgrunden.
Bland annat läggs helt nytt tak. Den vita byggnaden ska bli lärcentrum där de intagna kan studera.

Gammal anstalt blir som ny

5 november 2021

Visst går det att bygga om en 1800-talsbyggnad till ett modernt fängelse. Men så kräver det också en hel del speciallösningar för att hitta den perfekta balansen mellan förnyelse och bevarande. Bit för bit faller anpassningen av klass 2-anstalten Härnösand nu på plats.

När det gamla riksfängelset i Härnösand stängdes år 2009 var syftet att det för alltid skulle ersättas av anstalten Saltvik i samma kommun. Men nu blåser nya vindar genom de gula stenbyggnaderna ett stenkast från centrala Härnösand. Och det är inte utan att det krävs många snillrika lösningar i det unika byggprojektet – både vad gäller lokalerna, tekniken och säkerheten.

– Visst är det utmaningar. Man får se det som en helhet, där vissa saker inte går att göra något åt, men där man får ta igen det med andra saker som går att lösa, säger Claes Westerlund, kriminalvårdsinspektör och delprojektledare.

Fönstren måste stärkas upp

Utsikt genom ett spröjsat fönster. Foto.

Fönstren är av en gammal sort.

Många av utmaningarna gäller bostadsrummen. Här går det till exempel inte att byta ut fönstren, som istället måste stärkas upp för att klara dagens säkerhetskrav. De flesta rummen saknar dessutom toaletter. För att kompensera för vissa begränsningar finns det av säkerhetsskäl fler kameror samt fler i personalen per avdelning än vad som är normalt.

Vad gäller en annan typ av säkerhet – brandsäkerheten – har det också krävts särskilda åtgärder.

– Varje cell är en egen brandcell och vi har insatsvägar från två håll. Räddningstjänsten som har varit med ända från start är jättenöjd med de lösningarna, säger Claes Westerlund.

Muren byggs på

Gull anstaltsbyggnad med mur runt om. Foto.

Sedan anstalten stängdes har den varit både asylboende och vandrarhem.

Utvändigt fanns på anstalten Härnösand inget stängsel utan endast en mur, som man ansett vara för låg. Nu byggs muren på med ett staket av det slag som finns på nya anstalter, och kompletterats med värmekameror och larm.

Muren och fasaderna får ny puts och färg. Nytt tak läggs. Claes Westerlund och hans närmaste kollegor är i ständig dialog med fastighetsägaren Intea och byggentreprenören Peab.

– Det är otroligt mycket frågor som dyker upp löpande. Parallellt med det jobbar vi med hur verksamheten ska se ut, med organisationen, konsekvensanalyser och allt annat, berättar han.

Bevara miljöer

Del av en takmålning i en kyrksal. Foto.

Takmålning i kyrksalen.

Samtidigt med förnyelsen finns det ett värde i att bevara miljöerna som rymmer ett stort stycke fängelsehistoria. Här finns till exempel kyrksalen, med sina vackra takmålningar, som hade en central plats i den uppfostrande andan när det begav sig. Claes Westerlund vill även lyfta fram de rymliga sysselsättningslokalerna.

Ombyggnationen beräknas vara klar i mars-april och ge plats åt 87 intagna i klass 2, samtidigt som det ska finnas sju avskildhetsplatser och lika många uppehållsplatser för Nationella Transportenheten. Genom att tillämpa dubbelbeläggning finns även möjlighet att utöka med åtta beredskapsplatser.

Den nya anstalten beräknas medföra ett 90-tal arbetstillfällen i Härnösand.