Kriminalvården logotyp

”Barnen ska förstå att de inte är ensamma”

27 oktober 2021

Sara är familjestödjare på barnrättsorganisationen Bufff i Stockholm, en av de organisationer som tack vare statsbidrag bidrar till Kriminalvårdens verksamhet. Hon berättar att Bufff träffar många unga genom föreningens uppsökandeverksamhet på häkten och anstalter.

En kvinna står intill ett bord med broschyrer. I famnen håller hon en kudde som ser ut som ett ansikte. Foto.

”Hur ser det ut i fängelset?” Det är något som många barn, oavsett ålder, undrar över, berättar Sara på Bufff Stockholm.

De unga klienter de möter uttrycker ofta en stark oro för sina syskon på utsidan.

– De kan säga: ”Vad är jag för förebild, jag vill inte att min bror går i samma fotspår” eller ”Min syrra får de inte röra!” Bufff kan då hjälpa till, exempelvis med att skriva ett brev till ett syskon – som i sin tur kan kontakta Bufff.

Sara ser att föreningen fungerar som en brygga mellan syskonen.

– Vi söker inte upp syskon utan de kontaktar oss. Det kan se olika ut från fall till fall, men vi kan ha två fokus, både de frihetsberövade i häktet och deras syskon på utsidan, som fortfarande är barn.

Skam och stigman

Vilket stöd barnen behöver är förstås individuellt. Bufff kan mötas av praktiska frågor ”Jag måste byta skola!” eller känslomässiga ”Min bror kommer att vara borta i fem år, det var han och jag mot världen - vad gör jag nu?”.

– Det finns mycket skam och stigman kring barn med frihetsberövade släktingar. Syftet med Bufffs träffar är att barnen ska förstå att de inte är ensamma i sin situation.

Förutom stödsamtal och att ordna fritidsaktiviteter kan Bufff exempelvis tala med skolpersonal om hur skolan kan stödja barnet.

Enligt Sara är Bufff tillgängliga och bra på att fånga upp de här barnen.

– Vi har inga långa väntetider, utan kan vara flexibla och möta barnet här och nu: ”Hur ser det ut för dig i morgon?” Vi fyra som jobbar här har som fokus att ställa upp när barnen behöver oss. Då släpper vi på mindre viktiga saker och gör det där lilla extra.

Samtal under lek

Många barn som kommer till Bufffs lokal har en föreställning om att de ska komma till stela, vita lokaler där man får sitta i ett väntrum. Så är det inte.

– Vi har en tillåtande och välkomnande miljö. Ett stödsamtal med ett litet barn sker antagligen inte vid ett bord utan medan vi leker i lekrummet. Är det en ungdom kanske vi köper mat tillsammans. Ett samtal kan vara mest givande när man går bredvid varandra och inte behöver se varandra i ögonen.

Vad är viktigt att tänka på när man pratar med barn?

– Är det första gången vi träffas får man känna av och lyssna var barnet är. Det gäller att vara lyhörd och ta reda på vad barnet vill veta. Vissa behöver bara tre stödsamtal, andra behöver många. Vissa vet väldigt mycket: ”Pappa sitter där, för han har gjort det och det”, medan andra inte vet varför föräldern är borta.

– För vår del är det inte viktigt att veta så mycket om brottet. Om inte barnet är utsatt, då måste vi verkligen veta det.

Individanpassar stödet

Vad är svårast i jobbet?

 

Läs också om Processkedjan, en annan av de organisationer vars insatser kompletterar Kriminalvårdens.

– Vi har fått handledning och stöd, även för att hantera att möta människor som utsatt barn för våld, något som kan vara jobbigt. Likaså är det svårt att träffa föräldrar som inte har kontakt med sina barn. Barnen bor kanske utomlands, eller så vill inte föräldern på utsidan att de ska ha kontakt. Ett låst läge kan uppstå.

– Vi kan visserligen stötta den frihetsberövade, men inte barnen. Eftersom Bufff inte är någon myndighet kan vi inte ta initiativ till att kontakta någon på utsidan.

Barn och hjälpsökande familjer söker upp Bufff frivilligt, vilket engagerar medarbetarna till att individanpassa stödet för varje familj och barn utifrån deras specifika situation.

– Jobbet kan vara tungt ibland, men det är ett väldigt givande och roligt arbete.

Fotnot: Nästa års statsbidrag för ideella organisationer, som på olika sätt bidrar till Kriminalvårdens verksamhet, går att söka till och med 31 oktober. Läs mer om ansökan här. 

Bufff

... står för "Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse". 

Föreningen finns idag på 13 platser i Sverige. Från Luleå i Norr till Malmö i söder.

Bufff får i år 2,5 miljoner kronor av Kriminalvården för sitt arbete med myndigheten i anstalt, häkten och på frivårdskontor. Organisationen stödjer både klienter och personal i barnrättsfrågor, i bedömningsarbete och i praktiskt klientarbete. Målgrupp är även klienter med syskon.

Läs mer om Bufff.