Kriminalvården logotyp
Bild inifrån ett frivårdskontor, men cirklar som går att trycka på för mer information eller för att komma till andra rum. I rummet finns ett bord med stolar runt och en whiteboard på väggen.

Gå en virtuell rundvandring i frivården

22 oktober 2021

Klienter, anhöriga och andra intresserade kan numera besöka ett frivårdskontor digitalt.

Virtuella rundvandringar är ett sätt att visa upp Kriminalvårdens lokaler och verksamhet. Sedan tidigare finns det möjlighet att besöka en avdelning på ett häkte och en klass 3-anstalt digitalt. Nu kan den som är intresserad även besöka ett frivårdskontor.

– Huvudsyftet är att visa hur ett besök går till samtidigt som man får se hur det ser ut i lokalerna, säger Louise Brushane, kommunikatör som skapat de virtuella rundvandringarna.

Den virtuella rundvandringen är interaktiv och besökaren väljer själv vilka delar av frivårdskontoret den vill titta på och lära sig mer om. I alla rum finns informationsknappar med lättillgänglig information. I entrén finns det till exempel en text om att vapen och andra farliga föremål inte får tas med in i frivårdens lokaler.

Öka säkerheten och tryggheten

Sedan 1 mars har Kriminalvården rätt att fatta beslut om säkerhetskontroller i frivården. Säkerhetskontrollen är till för att öka säkerheten och tryggheten för personal, klienter och övriga besökare som vistas i frivårdens lokaler genom att upptäcka och förhindra att vapen och andra farliga föremål kommer in på kontoret.

Rundvandringen informerar därför även om de nya säkerhetskontrollerna och förbereder klienter och andra besökare på att det kan ske.

Utgå ifrån att det förekommer säkerhetskontroll

– En fråga som har kommit upp är skyddsvästar. Det är inte förbjudet att ta in sådana, men det bästa är att låsa in den i skåpet. Vid en säkerhetskontroll behöver skyddsvästen annars tas av och visiteras, säger Linda Edman, utredare på frivårdsavdelningen.

Det går också att läsa om hur en säkerhetskontroll går till och att beslut om säkerhetskontroll kan fattas med kort framförhållning. Klienterna uppmanas därför att utgå ifrån att det förekommer säkerhetskontroller vid samtliga besök.

Här hittar du den virtuella rundvandringen.