Kriminalvården logotyp

Metod för snabbare lagföring utvidgas ytterligare

20 oktober 2021

Arbetsmetoden snabbare lagföring, som betydligt minskar tiden från brott till dom, utvidgas vid årsskiftet till drygt hälften av Sveriges polisområden, åklagarkammare, tingsrätter och frivårdskontor. Det beslutade regeringen den 20 oktober.

Snabbare lagföring, eller regeringsuppdraget om snabbförfarande i brottmål som det heter mer formellt, är för närvarande en försöksverksamhet som bedrivs i samverkan mellan Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket, Kriminalvården, Domstolsverket och berörda tingsrätter. Målet är att lagföra vissa typer av brott på kortare tid, med bibehållen kvalitet.

Frivården gör personutredningar

Kriminalvården berörs genom arbetet med personutredningar som åklagare eller domstol kan begära in av frivården. Med utredningen som grund lämnar frivården ett yttrande till domstolen med en bedömning av vilken typ av påföljd som skulle vara lämplig om personen döms.

Snabbare lagföring avser brott som är enkla att utreda – men det betyder inte att det är enkla personutredningar. Den misstänkta kan ha en komplex problematik och omfattande behov av insatser. Frivården verkar därför för att yttrande begärs in i ett så tidigt skede som möjligt. redan av åklagaren, snarare än av domstolen.

Kvinna med glasögon och svart tröja står utomhus med buskar och en byggnad bakom sig. Foto.

Eva Åkerlind

– Målet med snabbare lagföring har hela tiden varit att korta tiden från brott till lagföring, utan att försämra kvaliteten. Personutredningar ska utföras med bibehållen kvalitet och för att det ska vara möjligt är tillräckliga utredningstider av största vikt, säger Eva Åkerlind, utredare på frivårdsavdelningen.

 

Positivt för övrigt samarbete

Arbetsmetoden innebär att alla inblandade myndigheter samverkar i hela lagförings­kedjan.

– Där frivården på lokal nivå har upprättat en framgångsrik samverkan ser vi att effekten spiller över på annat samarbete. Kriminalvården, polisen, åklagaren och tingsrätten får större insyn i varandras uppdrag, säger Eva Åkerlind.

Metoden kortar tiden från brott till dom – från i genomsnitt 22 veckor till cirka sex. När en polis­patrull stoppar en misstänkt gör den klart utredningen på plats och ger den misstänkte direkt en preliminär tid för rättegång. Metoden omfattar brott som narkotikainnehav, butiksstöld, olovlig körning, rattfylleri och brott mot knivlagen. Andra brott är skadegörelse, sexköp och ringa vapenbrott.

Försöks­verksamheten med snabbare lagföring av brott byggs ut ytterligare - Regeringen.se

Snabbare lagföring | Polismyndigheten (polisen.se)

Fakta: Utvidgningen 2022

Utvidgningen under 2022 innebär att:

 • 21 av landets 33 frivårdskontor ingår i försöksverksamheten. 
 • 18 av landets 27 polisområden och drygt hälften av åklagarkamrarna kommer att arbeta med snabbare lagföring från årsskiftet.
 • 27 av landets 48 tingsrätter inkluderas, dessa tingsrätter står för cirka 72 procent av alla brottmål
 • Utredningen om snabbare lagföring har lämnat sitt betänkande Snabbare lagföring – ett snabbförfarande i brottmål, SOU 2021:46 till regeringen och förslaget är att snabbförfarandet ska permanentas och införas nationellt 2023.

Följande frivårdskontor ingår i försöksverksamheten för närvarande:

 • Frivården Fridhemsplan
 • Frivården Gävle
 • Frivården Göteborg
 • Frivården Hudiksvall
 • Frivården Karlstad
 • Frivården Luleå
 • Frivården Norrköping
 • Frivården Sollentuna
 • Frivården Södertörn
 • Frivården Visby
 • Frivården Växjö

Under 2022 tillkommer:

 • Frivården Borås
 • Frivården Jönköping
 • Frivården Linköping
 • Frivården Malmö
 • Frivården Skövde
 • Frivården Sundsvall
 • Frivården Umeå
 • Frivården Uppsala
 • Frivården Örebro
 • Frivården Östersund